25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Макроекономічна рівновага№ роботи: 175
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…………………………………………………………..… ……..…………….3
1. Сутність макроекономічної рівноваги……………………………..….…………5

2. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги..................... .......................19
2.1 Модель „сукупний попит –сукупна пропозиція”................... ..........................19
2.2. Аналіз рівноваги споживання та заощаджень.................... .............................2 3
2.3. Аналіз рівноваги інвестицій і заощаджень.................... .............................. ....26
3. Модель Мандела-Флемінга.............. .............................. .............................. ........30
Висновки………………………… …………………………………………………35
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. ........37
   
Список літератури

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М., МГУ, 2001.
2. Бобров В.Я. “Основи ринкової економіки”,К.”Либідь”,1995
3. Бункина М.К., Семенов А.М., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 2000.
4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
5. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика. СПб, 1994.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. З. Г. Ватаманюк, С.М.Панчишина. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка: К. 2001.
8. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
9. Ковальчук В.М.,”Загальна теорія економіки”,К.1998
10. І.Ф. Радіонова Макроекономіка та економічна політика
К.: 1996
11. Мікроекономіка і Макроекономіка за ред. С. Будаговської
К.: Основи, 2001
12. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект/ За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - К., 2001. - 743с.
13. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001.
14. Макроэкономика / Под ред. Яковлевой Е.Б. – СПб.: Поиск, 1997
15. Макроэкономика. Учебное пособие / за ред. Николаевой И.П. и др. – М.: 2000.
16. Н. Г. Манків Макроекономіка К.: 2000
17. Самуэльсон, Пол. Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика. М. 2001.
18. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995
19. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 2001. - 496 с.
20. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.