19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Форми й методи соціальної терапії у роботі з жертвами торгівлі людьми№ роботи: 1743
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ………3
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ………………………..6
1.1. Сутність та значення торгівлі людьми з погляду закону………..6
1.2. Торгівля дітьми, комерційна сексуальна експлуатація дітей,
використання найгірших форм дитячої праці…………………………9
1.3. Допомога жертвам торгівлі людьми………………………………13
РОЗДІЛ 2. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ І СОЦІАЛЬНА
ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ……………………………………………. 17
2.1. Соціальний аналіз причин і наслідків……………………………...17
2.2 . Надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми……………...20
2.3. Механізм допомоги потерпілим від торгівлі людьми і
підготовка спеціалістів, що працюють з ними……………………………………..25
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ Й МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
З ЖІНКАМИ – ЖЕРТВАМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ………………………….28
ВИСНОВКИ… …………………………………………………………………..34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….36

ВИ СНОВКИ
Торгівля людьми сьогодні пов’язана не стільки з сексуальним бізнесом, а перш за все з трудовою експлуатацією і різними формами насильства під час праці. У Донбасі ця проблема існує вже багато років саме для чоловіків, коли через закриття шахт вони втратили свій традиційний статус годувальника сім’ї і погоджуються на будь-яку роботу за кордоном. Як правило, чоловіки виїжджають на заробітки до Росії, працюють там без захисту і підписання контрактів. Порушення трудового законодавства і шахрайство особливо виявилося під час кризи і на внутрішньому ринку праці.
Наслідки сексуального рабства – не лише в економічній та емоційній площині. Вони нерідко торкаються серйозних проблем для здоров’я та чимало коштують для суспільства в цілому. Швидке поширення СНІДу є ще одним додатковим трагічним елементом комплексної проблеми торгівлі людьми. Існуюча інформація стосовно кількості жінок, що стали жертвами торгівлі людьми, примусової проституції, сексуальної та іншої експлуатації, є неповною. Дані українського бюро Інтерполу свідчать, що число жінок, експортованих щороку до Європи, сягає від 50 до 100 тисяч. Більшість з них походять зі Східної та Центральної Європи. Це підтверджується даними Міжнародної організації міграції.
Торгівля живим товаром, яка набирає щораз широких масштабів і дедалі жорстокіших форм охопила більшість країн світу. Торгівля людьми стала злочинним бізнесом, який посідає третє місце за рівнем прибутковості, поступаючись лише торгівлею зброєю та наркотиками. На жаль, не оминуло це лихо й Україну, яка є сьогодні і країною-донором, і країною транзиту. До рук сучасних работоргівців потрапили тисячі українських громадян: вони зазнають нещадної експлуатації і принижень, їх калічать морально і фізично, навіть позбавляють життя.
Такий стан речей є незадовільним і потребує для виправлення рішучих зусиль Уряду та громадськості.
Комплексність та складність проблеми протидії торгівлі людьми вимагає концентрування на основних обраних цілях, досягнення яких допоможе вивести боротьбу з торгівлею людьми на новий якісний рівень.
Робота на цьому рівні може також полягати у розробленні проектів, які спрямовані на створення кар’єрних можливостей для жінок, що стали жертвами торгівлі людьми. Це сприятиме не лише їхній реабілітації, але й захистить від подібного у майбутньому. Оскільки більшість жертв потрапили в пастку лише внаслідок пошуку кращих економічних умов, вони й надалі залишаються вразливим прошарком суспільства. Тому набуття певних нових знань допоможе їм заробляти на життя самостійно і вбереже від небезпечних пропозицій у майбутньому. Беручи до уваги регіональну специфіку, можна проводити тренінги у сфері бізнесових навичок з метою залучення жінок - жертв торгівлі людьми до підприємницької діяльності.
Соціальна робота на мезорівні полягає у роботі з групою індивідів, що мають подібну проблему. Наприклад, проведенням превентивної роботи з учнівською молоддю, яка безпосередньо проживає у поліетнічному регіоні, з метою надання інформації про загрози та наслідки торгівлі людьми. При цьому потрібно враховувати регіональну специфіку різних частин і територій нашої держави, яка відображає особливість інтересів і потреб населення кожного регіону.
На перспективу протидія торгівлі людьми повинна поширюватися в навчальні програми загальоосвітніх навчально-виховних закладів, стати невід’ємною складовою просвітницької діяльності територіальних і молодіжних центрів соціальних служб. А це, відповідно, має визначати оригінальність організаційно-педагогічних підходів до реалізації профілактичних заходів, програм тощо.
   
Список літератури

1. Абрамова С.Р., Усанов И.В. Розкриття і розслідування злочинної торгівлі неповнолітніми. - Москва,Э «Юрлітінформ», 2009. – 143с.
2. Буряк М.Ю. Торгівля людьми і боротьба з нею: Монографія. – Владивосток, 2006. З. 114-115.Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ. – Київ, 2008. – С. 99
3. Горбунова О.Г., Левченко К.Б., Савич Л.Л.,Удалова О.А. Запобігання торгівлі жінками / Посібник для вчителів закладів системи загальної середньої освіти. – Харків: Видавництво Ун- ту внут. Справ. 2000. – С. 64
4. Горячева С.П. Доповідь на відкритих парламентських слуханнях на тему: «Соціально – правовий захист дітей від сексуальної експлуатації і насильства». Державна Дума. 4 лютого 2002 р.
5. Запобігання торгівлі людьми: Навч. - метод. Посібник/ Вид. третє, доп. і виправ. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр.. справа, 2001 – 188с.
6. Злочин і поневолення: Доповідь Усесвітньої мережі за виживання. Вашингтон, 1997. - С.17
7. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми. Криміналістичні та кримінально правові аспекти боротьби. – Київ, «Атіка», 2004. – 100с.
8. Конвенція про права дитини (прийнята 20.11.1989 Резолюцією 44/25 Генеральною Асамблеєю ООН) // Збірка міжнародних договорів СРСР. – 1993. – Випуск XLVI. – С. 242-257 12.
9. Лариса Никонова. Захист потерпілих від торгівлі людьми залежить від міжнародної співпраці України. Дзеркало тижня / Людина. - № 46 (521) 13 — 19 листопада 2004
10. Огляд і аналіз поточної ситуації з проблеми торгівлі людьми в Російській Федерації / Дослідження виконане к.е.н. Е.В. Тюрюканової спільно з фондом «Інститут економіки міста» для робочої групи агенств ООН і Міжнародної організації міграції (МОМ) з проблем торгівлі людьми. – М., 2005. – С. 41.
11. Смірнов Г.К. Методика розслідування торгівлі людьми: проблеми теорії і практики. - М.: Видавництво «Юлінформ», 2008. - 264с.
12. Соціальна профілактика торгівлі людьми: Навчально - методичний посібник/ За ред.. К.Б.Левченко, І.М.Трубавіної .- К.: ТОВ. «Агентство «Україна», 2007 – 189с.
13. Соціальна робота з попередження допомоги потерпілим - навчальне видання / За ред.. М.М.Ілляш, Т.М.Тележенко. - Київ, 2001. – 175с.
14. Соціальний аналіз основних чінників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобіганн. - К.: Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 124с.
15. Стокер С. Організаційна злочинність як чинник зростання числа випадків торгівлі людьми // Організаційна злочинність і корупція. 2000. - № 1. – С.58.
16. Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ. – Київ, 2008. – С. 99
17. В Україні розпочинається відпрацювання механізму допомоги потерпілим від торгівлі людьми. Українське національне інформаційне агентство. // http://www.ukrinform.ua/ukr/or der/?id=817114
18. Запобігання торгівлі людьми в Російській Федерації. Наша допомога. // http://no2slavery.ru/ru/pomozs h
19. Коаліція «Янгол». Автономна некомерційна організація по протидії торгівлі людьми. // www.angelcoalition.org
20. Міжнародний жіночий правозахисний центр «ЛА СТРАДА – УКРАЇНА». Поселення в реабілітаційний центр // http://ls.org.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.