15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування асортименту товарів на оптовому торгівельному підприємстві№ роботи: 1740
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Суть і зміст асортиментної політики в торгівлі...................... .............................. 5
1.1. Поняття асортиментної політики...................... .............................. ....................5
1.2. Вплив чинників на побудову асортименту товарів в торгівельній мережі........................ .............................. .............................. .............................. .......10
2. Формування асортименту товарів на оптовому торгівельному підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...15
2.1. Організаційно-комерційна характеристика діяльності торговельного підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..15
2.2. Джерела товаропостачання оптового торгівельного підприємства..............17
2.3. Управління товарними запасами на торговельному підприємстві................20
2.4. Система управління асортиментом і якістю товарів....................... ................23
3. Оперативний контроль за станом товарних запасів....................... ....................29
4. Комерційні рішення щодо поліпшення процесу формування асортименту товарів на оптовому ринку та шляхи його удосконалення................. ..................32
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................36
Список використаних джерел........................ .............................. ............................38
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41

Висновки

Отже , узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Асортимент товарів - це сукупність їх видів, різновидів і ґатунків, поєднаних за певною ознакою. Асортимент буває роздрібний і гуртовий (оптовий). Гуртовий асортимент сформований (згрупований) за певними ознаками - товарознавчими, за принципом комплексного споживання товарів чи за потребами певних соціальних груп споживачів (товари культурно-побутового призначення, товари для спорту, товари побутової хімії тощо).
2. У найзагальнішому вигляді система формування асортименту передбачає здійснення таких заходів:
- визначення поточних і перспективних потреб споживачів, аналіз наявних способів використання товарів і особливостей споживчої поведінки на відповідних ринках;
- оцінка товарів-аналогів, що їх реалізуютьт конкуренти, за тими самими напрямками;
- критична оцінка власних товарів та аналогічної продукції конкурентів з позицій покупців;
- коригування асортименту у зв’язку зі змінами рівня конкурентоспроможності окремих товарів;
- вивчення пропозицій щодо впровадження в асортимент нових товарів;
- розроблення спеціальних рекомендацій для підрозділів підприємства щодо якості, найменування, упаковки продукту згідно з результатами проведених маркетингових досліджень;
- оцінювання всього асортименту та внесення змін до нього.
3. Суть комерційної діяльності полягає в організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну, і управління цими процесами.
4. ПП «Лєгніца» засновано 14 квітня 1997року. Основний вид діяльності ПП «Лєгніца» – оптова торгівля шкільними, офісними та канцелярськими товарами.
5. Аналізуючи обсяг товарообороту даного підприємства ми бачимо, що відбулося значне зменшення даного показника. Дана ситуація в першу чергу пояснюється макроекономічною фінансовою кризою та, як наслідок, зменшення платоспроможного попиту населення.
6. Щодо структури асортименту, то тут відбулись певні зрушення, а саме:
- частка паперової продукції зросла на 4% і становила у 2012 році 19,60%;
- питома вага канцтоварів навпаки зменшилась на 2,3%;
- структурна частка по групі шкіргалантерея майже не зменшалась і була на рівні 16,30% (2012 р.);
- найбільше зменшення питомої ваги спостерігається по групі сувенірна продукція (6,0%);
- у 2012 році також відбулись структурні зрушення по групі фототовари (+3,0%), шкільній продукції (+1,5%) та іншій продукції (-0,40%).
7. Оцінюючи показники рентабельності ми бачимо, що починаючи з 2011 року вони є негативними. Звичайно дана ситуація вказує на низьку ефективність організації комерційної діяльності на даному підприємстві.
8. Одним із шляхів вдосконалення управління асортиментом є АВС-аналіз. АВС – аналіз один із варіантів математико-статистичних методів аналізу, який використовується для дослідження частоти певних економічних явищ і факторів. Впровадження заходів на основі АВС-аналізу, дасть зниження витрат на управління та одночасно підвищить його ефективність.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.