17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз іноземних інвестицій№ роботи: 174
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи іноземних інвестицій.................... .............................. 5
1.1. Сутність іноземних інвестицій.................... .............................. ..........................5
1 .2. Види та форми іноземних інвестицій.................... .............................. ...............6
1.3. Субєкти та об’єкти іноземних інвестицій.................... .............................. ......11
Розділ 2. Роль іноземних інвестицій в економіці України....................... .............13
2.1. Проблеми іноземного інвестування в Україні....................... ..........................13
2.2. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.................... ........................16
2. 3. Динаміка та структура іноземних інвестицій в Хмельницьку область.........20
Розділ 3. Перспективи та тенденції іноземного інвестування.................. ............27
3.1. Державна політика заохочення іноземних інвестицій.................... ................27
3.2. Фактори, що перешкоджають притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку України....................... .............................. .............................. ..................29
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................34
Список використаних джерел........................ .............................. ............................36
   
Список літератури

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність"
2. Закон України " Про власність"
3. Закон України "Про приватизацію майна держпідприємств"
4. Закон України "Про систему інвестування"
5. Н.Васильєва Т. А. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.02 / Українська академія банківської справи. - Суми, 2001. - 35 с.
6. ВІННИК О. М. Інвестиційне право: Курс лекцій: Навч. посіб. - К.: Атака,2000. - 264 с.
7. Волосович С. В. Заощадження населення та інвестиційний потенціал України // Фінанси України. - 1998. - № 8. - С. 24 - 36.
8. Воронін І. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційних економіках. - К.: Вища школа, 2002. - 368 с.
9. Габор Реньи. Управление инвестиционной деятельностю холдинговой компании. - М.: Книга, 1999. - 212
10. Гаврилюк В. її. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України. - 2001. - № 8. - С. 13 - 15.
11. Гаврилюк О. В. Іноземні інвестиції. - К.: Ін-т світової економіки і міжн. відносин НАН України, 1998. - 202 с.
12. Гандзюк М. П. Теоретико-методологические основи иностранных инвестиций отечественного производства. - М.: Знергоиздат, 2001. - 489 с.
13. Гоголь Г. Основи инвестирования. — М.: Дело, 2001. — 258 с.
14. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Вища школа, 1998.-350 с.
15. Далевська Н. М. Формування механізму мотивації інвестора і підвищення інвестиційної активності. - К.: КНЕУ, 2001. - 254 с.
16. Данілов О. Д. Інвестування. - К.: Знання, 2002. - 128 с.
17. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання / М. Герасимчук, І. Галиця, О. Задорожна / Відп. ред. М. Герасимчук.- К.: Ін-т економіки НАН України, 1999.- 157 с.
18. Жук В. В. Іноземні інвестиції та українські інвестиції за кордоном // Фінансова тема. - 2000. - № 9. - С. 2 - 6.
19. Козик В. В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 59-71.
20. Коломойцев В. Е. Механізм залучення іноземних інвестицій у структурну перебудову і розвиток промисловості України. - К.: Реформа, 1996. -51с.
21. Колосов О. Є. Іноземні інвестиції в економіку України // Економіка України. -1997.-№ 8.-С. 13-15.
22. Краснов О. Іноземні інвестиції в Україні // Фінанси України. - 2003. - № 9. - С.3-13.
23. Крувшвиц Л. Финансирование и инвестиции: Учебн. для вузов / Пер. с Нем. Под ред. В. В. Ковалева,3. А.Сабова. - СПб.: Питер, 2001- 487 с.
24. Ландарь І. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну // Економіка України. - 1998. - № 12. - С. 8 - 14.
25. Луцкевич О., Остапенко С. Перешкоди для припливу іноземних інвестицій в Україну: проблеми і рекомендації економічної стратегії // Економіст. - 2000. -№3.-С. 6-8.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.