18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дивідендна віддача акцій. Визначення їх балансової вартості№ роботи: 1738
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ 3
1 Дивідендна віддача акцій. Визначення їх балансової вартості 4
2 Сутність та характеристика фондової біржі 14
Висновки 21
Список використаних джерел 22

ВИСНОВКИ

Важливим інституційним механізмом ринку цінних паперів є фондова біржа.
Склад учасників фондового ринку цінних паперів залежить від тієї ступені, на якій знаходиться виробництво й економічна система, а також які економічні функції держави. Цим визначається спосіб фінансування виробництва і державних витрат.
Ті, хто вкладає кошти в цінні папери з метою витягу доходу, є інвесторами. На ринку грошових цінних паперів як інвесторів домінують банки, які у той же час як посередники частково розміщають короткострокові папери у своїх клієнтів (наприклад, комерційні банки одних підприємств пропонують іншим підприємствам). На ринку капітальних цінних паперів спостерігається історична еволюція від переваги індивідуальних інвесторів до домінування інституціональних інвесторів. Поява інституціональних інвесторів - важливий етап у розвитку ринку цінних паперів.
Виникає можливість надзвичайного розширення кола покупців фінансових інструментів, а відповідно розосередження ризику приміщення засобів у цінні папери.
Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів. На ній продають та купують акції, облігації акціонерних компаній та облігації державних позик. Як найважливіший елемент розвинутої ринкової економіки, ринку капіталів фондова біржа створює можливості для мобілізації фінансових ресурсів, їх спрямування на довгострокові інвестиції, фінансування перспективних програм.
   
Список літератури

1. ЦК - Цивільний кодекс України.
2. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" 23 лютого 2006 року від N 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
3. Кузнєцов В. Податковий кодекс України / Уклад. В. Кузнєцов. - Х. : Фактор, 2010. - 464 с.
4. Закон про госптовариства - Закон України від 19.09.91 р. №1576-XII "Про господарські товариства".
5.
6. Закон про ЦП - Закон України від 18.06.91 р. №1201-XII "Про цінні папери і фондову біржу".
7. П(С)БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290.
8. Положення №386 - Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2001 р. №386.
9. Біржова діяльність: Навчальний посібник / Під ред. д.е.н. В.І. Крамаренко, д.е.н. Б.І. Холод. – К.: ЦУЛ, 2005. – 264 с.
10. Дудяк Р.П. Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання доповнене. – Львів: Новий світ-2000 Магнолія плюс . – 2006. – 360 с.
11. Дудяк Р.П. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринкіх: Навч. Посібник. – Л.: Українські технології 2006. – 184 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.