16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність№ роботи: 1732
розділ: Адміністративне право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 49
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

1. Адміністративне правопорушення і адміністративна
відповідальність……………………………… ………………………..3
2. Адміністративні стягнення і загальні правила їх накладення……10
3. Адміністративна відповідальність за правопорушення,
що посягають на права і свободи громадян…………………………..33
4. Адміністративно-правові засоби державного впливу
у сфері економіки……………………………………………………… .38
5. Задачі……………………………………………………………… ….42
5.1. Задача 1……………………………………………………………..42
Гр. П. 10 грудня 1994 р. керував мотоциклом в стані сп’яніння, про що інспектор ДАІ склав протокол. Під час розгляду справи 20 січня 1995 р. начальник районного відділення ДАІ з’ясував, що П. 7 листопада 1993 р. вчинив таке ж правопорушення, за що 20 грудня 1993 р. підданий начальником відділення штрафу на чотири мінімальні розміри заробітної плати. Вважаючи, що порушення, вчинене 10 грудня 1994 р., слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 130 КпАП, начальник відділення передав матеріали справи на розгляд районного судді. Районний суддя розглянув справу 10 лютого 1995 р. і відповідно до ч. 2 ст. 130 КпАП наклав гр. П. Штраф в розмірі семи мінімальних заробітних плат з оплатним вилученням мотоцикла. Прокурор району приніс протест на постанову судді, зазначивши, що оплатне вилучення мотоцикла за повторне керування транспортними засобами в стані сп’яніння як додаткове стягнення було встановлене Законом України від 23 грудня 1993 р. і до порушень, вчинених до його прийняття, застосовуватися не може.
Дайте оцінку правомірності дій учасників конфлікту. Як належить кваліфікувати дії гр. П.? Хто повинен розглядати справу? Яке стягнення може бути застосовано?

5.2. Задача 2……………………………………………………………..45
Виконком Петровської сільської Ради прийняв рішення, яким заборонив громадянам пасіння худоби на ділянці біля ставка, яка використовувалась як місце відпочинку. За порушення цього рішення відповідно до п. 18 ст. 19 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве та регіональне самоврядування» передбачалося накладення штрафу до 10 мінімальних розмірів заробітної плати.
Зробіть висновок про законність рішення виконкому.

5.3. Задача 3……………………………………………………………..46
18-річний Н. Розпивав в сквері самогон разом з П., якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва виявили злісну непокору законним вимогам працівників міліції.
Як вирішується питання про відповідальність Н. ІП.?

5.4. Задача 4……………………………………………………………..47
Військовослужбовець Б. Порушив правила проїзду залізничного переїзду (в’їхав на переїзд на заборонений сигнал світлофора), про що інспектор ДАІ склав протокол.
В якому порядку можна притягнути Б. До відповідальності?

5.5. Задача 5……………………………………………………………..47
До дільничного інспектора міліції звернулася гр. Р. з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Д., який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Гр. Д. пояснив дільничному інспекторові, що йому вкрай необхідно було закінчити роботу, тому що дриль він вранці повинен був віддати товаришеві. Дільничний інспектор роз’яснив гр. Р. що її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності.
Чи правий дільничний інспектор?

5.6. Задача 6……………………………………………………………..48
Визначте в карбованцях розмір штрафу, встановленого за зловживання монопольним становищем на ринку; самогоноваріння; порушення законодавства про об’єднання громадян; безквитковий проїзд в тролейбусі.

5.7. Задача 7……………………………………………………………..48
Рішенням Іванівського міськвиконкому «Про запобігання захворюванню домашніх тварин на сказ» було передбачено застосування до громадян-власників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5 мінімальних заробітних плат з конфіскацією тварин чи без такої.
Чи відповідає вимогам закону таке рішення?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….49
   
Список літератури

1. Конституція України, - Голос України, №138, 1996
2. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» //Відомості Верховної Ради України. - 2000 - №25. - Ст. 195
3. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 23.02.2006
4. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 25.03.2005
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 22.12.2005
6. Авер’янов В.Б., Бойко В.Ф. Коментар до Конституції України. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 376 с.
7. Администативное право: Учебник/ Под ред. Л.Л.Попова. - М.:Юристъ, 2002. - 697 с.
8. Административное право Украины. - Учебник для студентов высших учебных заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький и др. Под ред. проф. Битяка. - Харьков: Право, 2003. - С.59
9. Афанасьев В.Г. Понятие юридичесской ответственности. Советское государство и право 1979.- № 6.- с. 59.
10. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. №4 - 2005. - Законодавство України про адміністративні правопорушення. - 432с.
11. Ведєрніков Ю.А. Шкарлупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336с.
12. Веремеєнко І.І. Механізм адміністративно - правового регулювання в середовищі охорони громадського порядку,-М 1981,- т. 1 с. 55
13. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона суб’єктів права власності в Україні: Монографія: ВАТ ХМТ, 2006. - 356 с.
14. Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України. -2003. - № 18, 3 19-20, № 21-22. - Ст.144
15. Єлістратов А.І. Адміністративне право: Лекції/ Ред. та упоряд. В.В.Галунько, С.В.Діденко. - Херсон: ВАТ «ХМТ», 2007 .- 268 с.
16. Коваль Л.В. Адміністративне право України. Київ: Вентурі, 1998, 208 с.
17. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» від 11.05.2004
18. Кравцова Т.М. Адміністративно-правові засади здійснення державної політики у сфері господарювання// Автореф. дис.…. док. юрид. наук. - 12.00.07. - Харків: НУВС, 2004.- 33 с.
19. Синиахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты: Монографыя. - Одесса: ОГУ, 1998.- 232 с.
20. Теорія держави і права: Курс лекцій/ Авт.-упор. В.В.Галунько, Г.О.Пономаренко, В.К.Шкарупа; За заг. ред. В.К.Шкарупи. - Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2007. - 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.