17 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація та ефективність купівлі-продажу товарів на оптових ярмарках№ роботи: 1725
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Порядок проведення ярмарків в Україні....................... .............................. ..........5
1.1. Мета, завдання ярмаркової діяльності.................... .............................. .............5
1.2. Державна підтримка та регулювання ярмаркової діяльності.................... ......8
2. Організація закупівель товарів на ярмарках...................... .............................. ...12
2.1. Організаційно-комерційна характеристика діяльності підприємства...........12
2.2 . Сутність і зміст закупівельної роботи на оптовому ярмарку....................... ..17
2.3. Підготовка та участь в організації купівлі продажу товарів на оптовому ярмарку....................... .............................. .............................. .............................. ......19
3. Вимоги до презентації товару на ярмарку....................... .............................. .....22
4. Оцінка ефективності купівлі-продажу товарів на оптовому ярмарку....................... .............................. .............................. .............................. ......26
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..............30
Список використаних джерел........................ .............................. ............................32
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .......34
   
Список літератури

1. Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.95. - №693
2. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 1998
3. Апопій В.С., Комерційна діяльність на ринку товарів та послу. – К. 2002
4. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990
5. Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: "Професіонал". – 2004. -288 с.
6. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 1996.
7. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. КДТЕУ, Київ, 1996
8. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 1994.
9. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 1995.
10. Виноградська А.М. Комерційна діяльність торговельного підприємства . –К.: КНТЕУ. – 2005. – 278 с.
11. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва. – К.: ЦУЛ . – 2010. - 780 с.
12. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. Комерційна діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ. – 2010. - 296 с.
13. Локтєв Е.М., Базилев В.В., Саркисян Л.Г., Воробйов Б.З. Основи комерційної діяльності.Ч.2: Практикум. – К.: Видавництво Європейського університету. - 2005. – 383 с.
14. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України., Київ, КТЕУ, 1992.
15. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
16. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 1996.
17. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. – К.: "Каравела" . – 2005. - 400 с.
18. Фомин Г.П. Математические модели и модели в коммерческой деятельности: Ученик. – М.: Финансы и статистика . – 2005. – 616 с.
19. Критсотакис Я.Г. Торгові ярмарки і виставки. Техніка участі і комунікації - Москва. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.