23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні тенденції міграції робочої сили в сучасному світі№ роботи: 172
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження міграції робочої сили....................5
1.1 . Сутність трудової міграції та її значення для ринкової економіки.............5
1.2. Причини та форми трудової міграції...................... .............................. ..........8
Розділ 2. Аналіз основних тенденцій трудової міграції у сучасному світі......15
2.1. Аналіз світових міграційних процесів...................... .............................. ......15
2.2. Динаміка трудової міграції в Україні....................... .............................. .....18
2.3. Світовий досвід регулювання трудової міграції...................... ...................26
Розділ 3. Основні напрями вдосконалення механізму регулювання трудової міграції...................... .............................. .............................. .............................. ....29
Висновки.............. .............................. .............................. .............................. ........34
Список використаних джерел........................ .............................. ........................36
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 38
   
Список літератури

1. Конвенція МОП №97 "Про трудящіх мігрантів" від 01.07.1949 року.
2. Конвенція МОП "Про трудящіх-мігрантів" від 24.06.1975 року.
3. Піскун О.І. "Основи міграційного права". Порівняльний аналіз: Навчальний посібник - К.:"МП Леся", 1998 - 360с.
4. Авдокушин Є.Ф. "Международные экономические отношения".Учебное пособие, информационно внедрический центр "Маркетинг", Москва 1997 год.
5. А.Клюєв "Проблеми міграції", Бізнес-Інформ №1-2003, стор 19.
6. О.Леонтенко "Проблеми становлення й розвитку трудової еміграції з України",//Україна: аспекти праці. Науково-практичний та соціально-політичний журнал, К.2003 рік №5 стор 28-32.
7. Г.П.Середа "Міжнаціональні відносини", Урядовийкур'єр №177, 28.09.2007 рік.
8. В.Новик "Іміграція:пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 2004 рік.
9. М.Колісник "Біженці та мігранти", Правда України, №61, 2 липня 1999 рік.
10. Г.Фединяк "Регулювання працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном", Право України №2 2007 рік.
11. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення. // Економіка України. – № 4. 2005. – С. 23.
12. Долішній М. Регіональна соціально-економічна політика// Регіональна економіка. - Львів: ІРД НАНУ. -1997. -№2. -С.16-
13. Драгунова Т. Управління міграційними процесами великих міст. // Украйна: аспекти праці. – № 5. – 2004. – С. 35.
14. Зовнішні трудові міграції населення України/ За наук. ред. Лібанової Е., Позняка О. – К.: РВПС України, 2002. – С.78.
15. Леонтенко О. Міжнародний ринок праці та Україна: проблеми інтеграції // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 5. – К.: КНЕУ. - 2005. - С. 96-101. – 0,2 друк. арк.
16. Леонтенко О. Державне регулювання трудової еміграції (світовий досвід) // Україна: аспекти праці. - К.: фірма “Праця”. – 2005. - № 6. – С. 37-39. – 0,4 друк. арк.
17. Позняк О. Нові тенденції міграції населення України// Праця і зарплата. - 1997. - №15. - С.17.
18. Праця в Україні в 2007 році. Стат. зб. -К.: Держкомстат України. - 2008. - 350 с.
19. Приймак В. Зайнятість населення та безробіття в Західному регіоні України//Регіональна економіка. -1998. -№3. -С.102-109.
20. Романюк М. Розвиток ринку праці в контексті регулювання міграції населення// Україна:аспекти праці.-1999.-№5.-С.5-10.
21. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості/ Долішній М.І., Злупко С.М. та інші - Ужгород: Карпати, 1997. -422 с.
22. Фомичев В.И. Міжнародна торгівля. М.: ИНФРА-М, 1998 р.
23. Фомишин С.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. Київ.:1997р.
24. Чернюк О.Л., Бабко О.Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Світові економічні та міжнародні відносини" / НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К.: КІЕТ, 2001.
25. Шевчук В. О. Міжнародні економічні відносини": К.: 2001
26. Якемчук Р. Україна і Європейський Союз // Сучасність. - 1997. - № 10.- С. 95-99.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.