22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи продажу товарів зі складу оптового підприємства та шляхи підвищення їх ефективності№ роботи: 1719
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Оптовий продаж товарів як складова частина комерційної діяльності.............5
2. Зміст комерційної роботи з оптового продажу товарів....................... ..............10
2.1. Організаційно – комерційна характеристика діяльності торговельного підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..10
2.2. Організація процесу управління товарними запасами на торговельному підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...16
2.3. Формування господарських взаємовідносин в системі оптового продажу товарів....................... .............................. .............................. .............................. ........18
2.4. Економічна оцінка використання методів оптового продажу товарів на торговельному підприємстві.................. .............................. .............................. ......21
3. Використання дрібнооптової форми продажу товарів підприємством............25
4 . Шляхи удосконалення оптового продажу товарів на торговельному підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...27
Висновки............... .............................. .............................. .............................. ...........30
Список використаних джерел........................ .............................. ............................33
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........35

Висновки

Таки м чином, оптовий продаж товарів є однією з провідних комерційних функцій оптових підприємств. Зміст роботи з оптового продажу товарів охоплює виконання таких операцій:
встановлення комерційних зв’язків із покупцями товарів;
організація та технологія оптового продажу товарів;
надання різноманітних послуг клієнтам;
організація обліку та виконання договорів із покупцями;
рекламно-інформаці йна діяльність.
Визначаючи форми оптового продажу, підприємства оптової торгівлі мають спиратися на результати маркетингових досліджень стосовно можливостей покупців купувати великі партії товару, їхніх фінансових ресурсів, здатності до зберігання великої кількості товару та швидкого використання його.
Компанія „Епіцентр К” являє собою потужну національну мережу гіпермаркетів будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під одним дахом» та за прийнятними цінами.
Місія підприємства: створення сприятливих умов для облаштування житла для кожного мешканця України.
Стратегією підприємства є: розвиток та поширення мережі гіпермаркетів в усі обласні центри та великі міста в Україні, представлення широкого вибору продукції та забезпечення високого рівня обслуговування споживачів.
В 2011 р. найбільшу питому вагу в структурі виручки від реалізації займали будівельні матеріали – 47%. Реалізація сантехніки та інструментів принесли підприємству 24,6% виручки від реалізації в 2010 р. В 2011 р. маємо ріст по всьому асортименту товарів, тільки незначне зменшення виручки від реалізації по будівельним матеріалам. Та ж сама тенденція спостерігається і у 2012 році.
Особливістю формування товарних запасів на підприємстві є те, що у 2012 році 85% було імпортовано, тобто їх рівень мав бути значним. Поставки через невеликий проміжок часу незначними партіями є економічно невигідними, тому що транспортні витрати та витрати на митниці значно перевищують складські витрати. Постачання відбувалися раз у квартал, і середні товарні запаси мали постійну тенденцію до зростання. Це обумовлено зростанням товарообороту та політикою завоювання сектору ринку, яка передбачає постійний пошук нових клієнтів у всіх регіонах України, що в свою чергу потребує наявності значних товарних запасів для задоволення нових не прогнозованих замовлень.
Методами продажу товарів зі складів ТОВ „Епіцентр К” є:
-особисте відбирання товарів покупцем;
- продаж за письмовими й телефонними замовленнями;
- шляхом посилкових операцій.
B умовах значного зростання кількості дрібних підприємствроздрібної торгівлі, послаблення ролі оптових підприємств, їх забезпеченні товарами широкого розвитку набуває дрібнооптова форма продажу товарів.
Успішна організація оптового продажу у гіпермаркеті «Епіцентр К» пов"язана з напруженою роботою комерційної служби підприємства, яка повинна вивчати джерела закупівель та постачальників товарів, споживчий попит та торгову кон"юнктуру, вести комерційні переговори, укладати договори, забезпечувати планомірну доставку товарів, вести оперативний облік закупівель та контроль за виконанням договірних зобов"язань.
Виконання цих функцій торговельного підприємства «Епіцентр К» повинно здійснюватись таким чином, щоб у кінцевому підсумку досягалась економічна ефективність роботи не тільки даного оптовика, а й роздрібних торговельних підприємств, що обслуговуються.
Це досягається за рахунок планування та раціональної організації усіх комерційних операцій щодо оптової закупівлі товарів.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.