17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансування та матеріальне забезпечення заходів у сфері цивільного захисту№ роботи: 1714
розділ: БЖД
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Порядок та нормативно-правове забезпечення фінансування заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій...................... ...........................4
2. Принципи та порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій...................... .....................11
Висно вки........................... .............................. .............................. .........................16
С писок використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Закон України „Про правові засади цивільного захисту” від 19.11.2012 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 39, ст.488
2. Безпека життєдіяльності людини: конспект лекцій / В.В. Чубук, О.Г.Балюк, О.М.Губарев, Г.І.Коваленко, Е.М.Матицин, Ф.В.Мусіяченко, О.В. Северинов, О.Ф.Протасенко, За заг. ред. проф. В.В. Чубука. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 360 с.
3. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., перероб. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. — К., 2010. — 487 с.
4. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона: Підручник / За ред. полковника В.С. Франчука. - 2-ге вид., доп. -Львів, Афіша, 2001. - 336 с.
5. Касьянов М.А., Гуляєв В.П., Колібабчук О.О. та ін.. Цивільний захист / М.А.Касьянов, В.П. Гуляєв, О.О. Колібабчук, В.І. Сало, В.О. Медяник, О.М. Друзь, Ю.А. Тищенко. Навчальний посібник. - Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, 2008. - 291 с.
6. Медицина катастроф: виробниче видання / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І.Сидоренко: За ред. І.В. Кочіна. - К.: Здоров‘я, 2008. - 724 с.
7. Доманський В.А. Деякі питання удосконалення державного управління у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 1. – С. 17-23.
8. Основи цивільного захисту [текст] : навч.посіб. / О. В. Бикова, О. Ч. Болієв, Д. М. Деревинський, В. Н. Єлісєєв, С. М. Миронець, С. І. Осипенко, Ю. О. Півень, В. І. Плетньов, Л. В. Попов, І. П. Соколовський ; за заг. ред. канд. іст. наук М. В. Болотських ; МНС України, Ун-тет цивільного захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту. — К., 2008. — 223 с.
9. Рогаль П., Кондратюк В. Чи створимо єдину систему цивільного захисту?..//Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 11. – С. 19-21.
10. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник. - К.: Знання-Прес, 2007 - 487 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.