17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття та класифікація цивільних правовідносин№ роботи: 1711
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 28
винагорода автору: 130 грн.

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН................. .5
1.1. Поняття цивільних правовідносин................. .............................. .......................5
1.2. Зміст цивільних правовідносин................. .............................. ............................9

1.3. Види цивільних правовідносин................. .............................. ..........................12
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВОВІДНОСИН........15
2.1. Майнові та особисті правовідносини................ .............................. .................15
2.2. Абсолютні та відносні правовідносини................ .............................. ..............20
2.3. Інші види правовідносин................. .............................. .............................. ......21
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .........25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........27

ВИСНОВКИ

О тже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висноки:
1. Цивільні правовідносини — це правовий зв’язок, що виникає з приводу матеріальних і нематеріальних благ, які становлять інтерес для учасників цивільно-правових відносин, які мають суб’єктивні права та обов’язки.
2. Кожне просте (а тим більше складне) цивільно-правове відношення є інтегральним правовим явищем. Воно має принаймні три основних елементи (частини):
- суб"єктів
-об"єкт (чи об"єкти);
- зміст (суть).
3. Юридичний зміст цивільних правовідносин — це права і обов"язки його суб"єктів (учасників). Оскільки ці права і обов"язки належать суб"єктам конкретних цивільних правовідносин, то нерідко їх називають суб"єктивними цивільними правами і обов"язками, маючи на меті підкреслити ту обставину, що визначає ознаку, якою "цивільне право конкретної особи" відрізняється від "цивільного права в об"єктивному значенні", тобто від трактування цивільного права як галузі права.
4. Щодо класифікації цивільних правовідносин, то вона має не тільки теоретичне, а й практичне значення. За її допомогою можна більш точно визначити характер взаємин їх суб"єктів, а отже, є можливість чіткішого тлумачення цивільно-правових норм стосовно конкретного випадку.
Залежно від критерію, виокремлюють такі види цивільно-правових відносин:
а) прості і складні;
б) майнові та особисті немайнові;
в) абсолютні, загальнорегулятивні та відносні правовідносини;
г) активні та пасивні;
д) речові та зобов"язальні відносини
6. Класифікація цивільних правовідносин можлива і за іншими підставами. Так, з урахуванням тих або інших їх особливостей можуть бути виділені строкові і безстрокові правовідносини, активні і пасивні, типові і нетипові, загальнорегулятивні, організаційні тощо.
7. Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом, складають його предмет. До них відносяться дві основні групи відносин.
По-перше, це майнові відносини, що являють собою відносини, що виникають із приводу майна - матеріальних благ, що мають економічну форму товару. По-друге, особисті немайнові відносини, зв"язані з майновими, а в деяких випадках і не зв"язані з ними.
8. В основу розмежування абсолютних та відносних правовідносин покладено такий критерій, як коло зобов’язаних осіб і ступінь їх конкретизації. Громадяни та організації, що мають суб’єктивні права, в ряді випадків реалізують їх за рахунок власної діяльності (господарської, побутової, творчої тощо) і при цьому безпосередньо не пов’язані з діяльністю інших суб’єктів.
9. Оскільки в основу класифікації правовідносин покладено різні ознаки, то одне і те ж правовідношення може бути одночасно охарактеризоване з різних сторін.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.