23 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суб’єкти економічних відносин на мікрорівні та механізм їх координації№ роботи: 1710
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСТИН ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ НА МІКРОРІВНІ.................... .............................. .............................. ..5
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА МІКРОРІВНІ.................... .............................. .............................. .............................. 11
2.1. Домогосподарство і його місце в економічній системі суспільства.............11
2. 2. Підприємство як первинна ланка економіки..................... .............................1 7
2.3. Держава як регулятор економіки..................... .............................. ...................21
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ....................... .............................. .......28
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. ..........36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........38

ВИСНОВКИ

Д о основних суб"єктів мікросистеми належать: Домогосподарства. Домогосподарство — це економічна одиниця, що складається з одного або більше чоловік, які ведуть спільне господарство, забезпечує економіку ресурсами і використовує зароблені при цьому кошти на поточне споживання товарів та послуг і заощадження з метою задоволення своїх потреб.
В Україні навселення (домогосподарства) в своїй основній масі не має в своєму розпорядженні значної кількості нагромадженого майна і особливо нерухомості. Приватизація державного майна була здійснена бувшою партійно-номенклатурною верхівкою і як наслідок привела до того, що майже усе населення втратило свої майнові паї, які сконцентрували у своїх руках олігархи. В цих умовах доходи домашніх господарств від майна дуже невеликі. Дещо інша ситуація в сільському господарстві, де була розпайована земля, а на продаж земельного паю було введено заборону на п"ять років, яка Верховною Радою постійно продовжувалась. Мораторій на продаж землі подовжено і на наступний.
Підприємства (фірми). Підприємство — це товаровиробник і основна виробнича ланка економіки. До них належать будь-які господарюючі суб"єкти, що займаються виробничим споживанням ресурсів та виробництвом товарів чи послуг з метою отримання прибутку.
Станом на 1 квітня 2012 року до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) було зараховано 1 305 949 суб’єктів, що на 4 454 більше, ніж у березні. З них 1 249 910 - із статусом юридичної особи, 56 039 - без статусу юридичної особи.
Держава. У мікроекономіці вона розглядається як сукупність органів влади, що є регулятором та координатором економічного життя. При дослідженні мікросистеми потрібно абстрагуватися від того, що держава — власник значної кількості підприємств, що вона організовує виробництво товарів громадського користування тощо. Найсуттєвішою для мікроекономіки є її координаційна роль.
Якщо мікроекономічну систему розглядати з погляду змісту економічних відносин, які складаються в ній, то мікросистема є ринковою системою. Ринок - це спосіб взаємодії економічних суб"єктів, що грунтується на конкуренції. Це особливий механізм координації економічних дій.
Взаємовідносини, що встановлюються між продавцем і покупцем, мають деякі відмінні риси
1. Рівноправне становище учасників. Це означає, що продавець і покупець повинні бути в рівних умовах, ніхто з них не повинен мати можливостей позаекономічного примусу контрагента до вступу у відносини обміну. Звичайно, на ринку діють і монополії, але у цьому випадку примус має економічний характер.
2. Принцип економічного зиску як головний критерій доцільності вступу у ринковий зв"язок.
3. Повна економічна відповідальність контрагентів за свої дії. Якщо свобода — це один бік ринкового становища суб"єкта, то повна самовідповідальність — інший. Якщо економічний суб"єкт сам обирає контрагента без примусу, за власною волею, то, звичайно, сам повинен відповідати за свій вибір.
Нормальним станом мікросистеми є її спрямованість на досягнення рівноваги як окремих суб"єктів (насамперед, споживача та виробника), так і всієї системи. З"ясування механізмів встановлення та відновлення рівноваги мікросистеми — головне завдання мікроекономіки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.