19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики ДП "Новатор"№ роботи: 1707
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………... 3
Загальна характеристика ДП «Новатор» та аналіз техніко – економічних показників…………………………………………………… …………….....
4
Аналіз результатів фінансово – господарської діяльності підприємства... 16
Аналіз використання робочого часу………………………………………... 20
Аналіз чисельності персоналу………………………………………………. 23
Аналіз продуктивності праці………………………………………………... 27
Аналіз використання фонду оплати праці…………………………………. 30
Аналіз ефективності соціальної і кадрової політики на підприємстві…… 32
Висновки……………………………………………… ……………………… 33


Державне підприємство «Новатор» надалі – підприємство, створене на державному майні шляхом перейменування державного підприємства «Хмельницький радіотехнічний завод». Підприємство є повним правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Хмельницького радіотехнічного заводу та виробничого об’єднання «Новатор», реорганізованого шляхом його приєднання до державного підприємства «Хмельницький радіотехнічний завод», і підпорядковане Міністерству промислової політики України надалі Мін політики. Його адреса: Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, № 17.
Підприємство створено з метою:
- реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників підприємства;
- найбільш повного забезпечення суспільних потреб в його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва.
Розглянемо коротку історію розвитку та загальну характеристику державного підприємства “НОВАТОР”.
Історія Хмельницького радіотехнічного заводу розпочинається з прийняття Постанови Ради народного господарства Подільського економічного району від 6 січня 1964 року ”Про створення Хмельницького заводу “Радіоприлад”. Згідно постанови Ради була створена дирекція, яка й приступила до виконання функцій замовника підприємства, що будується. А вже 3 січня 1966 року було створено передумови про перехід до основної діяльності заводу. Тобто завод в основному був побудований і міг виготовляти продукцію, що й було відмічено наказом директора заводу Курощоновим О.М.
Однією з головних проблем, які постали перед заводом – це забезпечення спеціально підготовлених кадрів, в першу чергу робітників-верстатників, монтажників, наладчиків. В січні місяці 1966 року до Києва на завод “Комуніст” відправлено велику групу заводчан. А першопрохідцями були 40 робітників та інженерно-технічних працівників, які пройшли стажування на Московському радіозаводі з грудня по березень 1965 року.
Паралельно з виготовленням продукції, заводчани займаються виготовленням нестандартного обладнання для оснащення цехів і робочих місць. Завод продовжує будуватися і нарощувати темпи обсягів виробництва.
За успішну роботу колектив заводу занесли до обласної дошки пошани, а велику групу заводчан за трудові успіхи вперше в 1971 році нагороджено орденами і медалями. Орденом Леніна нагороджено одного із засновників заводу, слюсаря-складальника Лаптєва М. Т., орденом Жовтневої Революції – терміста цеху Трошнєва В. М. Всього впродовж історії заводу високих урядових нагород удостоєно 190 робітників. Неодноразово нагороджувався урядом і колектив заводу.
В 1981 році за рішенням колегії Міністерства радіопромисловості на базі ХРТЗ створено виробниче об’єднання “НОВАТОР”, в склад якого входять 5 підприємств.
Сам головний завод (ХРТЗ) все більше набирає виробничі оберти. Росте чисельність робітників, ростуть обсяги виробництва. Будується друга і третя черга заводу. Заводські корпуси наповнюються високоточним обладнанням, впроваджуються нові високотехнологічні прогресивні технології. Серед нових технологічних процесів - гібридні мікро збірки, роботизація комплексів штампувального виробництва, механізація дільниці виробництва друкованих плат на базі лінії АГ – 44, механізація гальванічної дільниці на базі лінії АГ – 42 та інші. Продукція заводу з першого дня його існування на 98 % мала оборонний характер. Завод, і його продукція до 1990 року працювали на оборону країни. Практично 96% виготовленої продукції мали оборонний характер. 4% складали виготовлення товарів народного споживання. Завод повністю забезпечував поставки навігаційних приладів для всіх типів літаків, які випускалися в бувшому СРСР, в тому числі військових. Крім того, завод приймав активну участь в кооперації виготовлення виробів оборонного характеру. З товарів народного спожива завод виготовляв комплектуючі до телевізорів селектори каналів: СКМ – 24, СКД – 24, СКВ – 418, МАГ – 30, електромеханічні іграшки, медичні прилади “Олімп”, “СКАТ”, “Корона”, “Релакс” та інші прилади.


ВИСНОВКИ


Ми проходили практику на ДП «Новатор», що дало змогу ознайомитись з основними аспектами діяльності підприємства та проаналізувати різні функції та методи підприємництва. В ході дослідження та вивчення діяльності підприємства нами було розглянуто ряд важливих питань, зокрема такі як структура підприємства, його взаємовідносини з зовнішніми контрагентами та ринковою інфраструктурою, система управління на підприємстві, планування діяльності, методи та форми організації виробництва, економічного аналізу, зроблено висновки про ефективність роботи підприємства. Наше підприємство за розмірами та чисельністю працюючих є великим, та галузево-функціональним видом діяльності – промислово-виробничим.
Підпри ємство діє за певними правилами, які записані в його статуті – документі, що регулює діяльність підприємства та його взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання.
Щодо місця підприємства на ринку, то продукція ДП «Новатор» широко знана як в Україні, так і в багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя, з якими завод налагодив тісну співпрацю. Продукція ДП «Новатор» користується попитом та представляє Україну на міжнародних виставках, привозячи додому різні премії та медалі за якість, конструкцію тощо.
На даний час на ДП «Новатор» запущена і діє лінія випуску телевізорів з LCD дисплеєм, що користуються високим попитом, так як при розробці даного товару та встановленні ціни на нього було враховано всі головні аспекти планування: фінансуванні проекту, купівля обладнання, витрати, економія, методи просування та збуту товару. Таких результат можна досягнути лише при налагодженій та раціонально організованій системі виробництва та якості продукції, над чим і працюють керівники та спеціалісти підприємства. Бо не можливо без дотримання всіх необхідних вимог щодо виробів ефективно функціонувати та реалізовувати виготовлену продукцію.
Фінансово-економіч ним станом підприємства цікавляться кредитори під час вирішення питання про надання йому позик та кредитів, інвестори – при схваленні рішень про доцільність інвестування в нього. Крім того, фінансово-економічний стан підприємства є об’єктом постійної уваги як конкурентів, так і партнерів.
Фінансово-економіч ний стан підприємства перебуває також у центрі уваги керівництва самого підприємства, оскільки відображає всі позитивні та негативні впливи прийнятих ними рішень та ефективність діяльності організації.

Перелік посилань………………………………………………………… ….. 35
Додатки………………………………………………… ……………………... 36
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.