23 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів№ роботи: 1706
розділ: Фінанси
тип: Реферат
об'єм: 12
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .............................. .............................3
1. Організація місцевих фінансів в контексті світового досвіду....................... .............................. ........................4
2. Джерела формування доходів місцевих фінансів за кордоном...................... .............................. ........................7
Вис новки......................... .............................. .............................. .............................. .............................. .....................11
Списо к використаних джерел........................ .............................. .............................. .............................. ..................12
   
Список літератури

1. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. / В.Л. Андрущенко, О.Д. Данілов. - К.: Комп’ютер прес, 2004. - 300 с.
2. Ботвинова Е., Гнедовский А. Налогообложение в зарубежных странах. / Е. Ботвинова, А. Гнедовский. - М.: Финансы, 1991. - 76 с.
3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. / О.Д. Василик.- К.: НІОС. - 2000. - 416 с.
4. Емельянов Н.А. Местное самоуправление: международный опыт. / Н.А. Емельянов. // Власть. - 2000. - № 6. - С. 82-89.
5. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. / В.І. Кравченко - К.: Знання, 1999. - 487 с.
6. Местное самоуправление / Сборник международных терминов из области права и управления. Русско-немецкий. - Серия Р. - Том 2. - Баварская школа управления, Мюнхен. - 1995. - 212 с.
7. Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-пра-вова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. / О.А. Музика-Стефанчук. - К.: Правова єдність, 2009. - 224 с.
8. Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах: автореф. дис. ...канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Віталіна Вікторівна Зайчикова. - Ірпінь, 2003. - 16 с.
9. Сунцова О.О Місцеві фінанси. / О.О. Сунцова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.