26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Історія, основний зміст, уявлення про людину, специфіка релігійних поглядів в законах Ману№ роботи: 1705
розділ: Філософія
тип: Реферат
об'єм: 11
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Історія та структура законів Ману.......................... .............................. .................4
2. Основний зміст та особливості законів Ману.......................... ............................6

3. Система релігійних поглядів та суспільного устрою в законах Ману...............8
Висновки .............................. .............................. .............................. ..........................10
Список використаних джерел........................ .............................. ............................11
   
Список літератури

1. Васильев Л.С. История Востока: Учеб. по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1994. Т.1. –495 с.; Т. 2. – 495 с.
2. Данге С.А. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя. М., 1959.
3. Законы Ману, Перевод С. Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г. Ф. Ильиным — Москва: Наука, 1992
4. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / О.О. Шевченко.-К., 1997.
5. Хрестоматия по истории древнего мира: Пособие для учителя / Сост. Е.А. Черкасова. – М.: Просвещение, 1991.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.