13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комплексний страховий ринок: визначення, складові та процеси. Стан українського страхового ринку№ роботи: 1703
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

15. Комплексний страховий ринок: визначення, складові та процеси. Стан українського страхового ринку......................... .............................. .......................3
Прак тичне завдання:
1. Розрахунок страхового збитку........................ .............................. .............13
Задача 1
Застраховано прямий та непрямий збитки майна за системою повної (дійсної) вартості. Страхова сума дорівнює 30000 грн. Безумовна франшиза за прямим збитком - 8%. Умовна франшиза за непрямим збитком - 7%. Прямий збиток становить 15000 грн., непрямий 1000 грн. Знайти суму виплати.
Задача 2
Майно застраховане за системою пропорційної відповідальності. Страхова сума дорівнює 30000 грн., страхова вартість 60000 грн. Безумовна франшиза – 8%. Прямий збиток 1000 грн. Знайти суму виплати.
Задача 3
Застраховано прямий та непрямий збитки за системою першого ризику. Повна страхова сума дорівнює 40000 грн. Безумовна франшиза за прямим збитком - 6%. Умовна франшиза за непрямим збитком – 9%. Прямий збиток 15000 грн., непрямий – 3000 грн. Непрямий збиток покривається в обсязі не більше 15% прямого. Знайти суму виплати.
2. Розрахунок страхових тарифів....................... .............................. ..............15
Розрахувати страхові тарифи.
Страховий нетто-тариф (Тн);
Страховий брутто-тариф (Тб).
n=6000; m=120; SSb=60000; SSo=80000; Ho=20
3. Розрахунок показників платоспроможності страховика.................... .....16
Виконати відповідні розрахунки і визначити, чи виконується для вибраного страховика згідно з Законом України „Про страхування” вимога про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативний.
Показники діяльності страхової компанії для розрахунку слід вибирати з таблиці за номером варіанта контрольної роботи.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Асоціація «Страховий Бізнес» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insurancebiz.org
2. Бачо Р.Й. Перспективи розвитку страхового підприємництва в Україні / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірн. наук. праць, Випуск 3 (16): Економічні науки. – Чернівці, БДФА, 2009. – С.57-64.
3. Можаров C. Перспективы страхового рынка Украины в 2009-2011 году / С. Можаров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/index
4. Павленко О. Український страховий ринок: можливості фінансування росту / О. Павленко // Фінансовий ринок України. – 2009. - №10. – С.11-12.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.