19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат підприємства№ роботи: 1701
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат підприємства.................. .........3
2. Практичне завдання...................... .............................. .............................. .............13
Розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників: фінансової стійкості, ліквідності, коефіцієнт структури довгострокових вкладів. Порівняти з нормативним. робити висновки про фінансовий стан.
Список використаної літератури.................... .............................. ............................23
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
6. Прокопенко І.Ф., Ганин В.І. Методика і методологія економічного аналізу. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.