23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація витрат за напрямами управління№ роботи: 1700
розділ: Управління витратами
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Класифікація витрат за напрямами управління.................... .............................. ..3
2. Бюджети та їх види.......................... .............................. .............................. ............6
3. Методи калькулювання повної собівартості.................. .............................. ........8
Список використаних джерел........................ .............................. ............................10
   
Список літератури

1. Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 287 с.
2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К.: ЦНЛ, 2004. – 254 с.
3. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 544 с.
4. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета. / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 496 с.
5. Пушкар М.С. Управлінський облік. – Тернопіль, 2007. – 160 с.
6. Рахман З. Бухгалтерский учет в рыночной экономике / З. Рахман, А. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 272 с.
7. Скоун Т. Управленческий учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 179 с.
8. Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 512 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.