17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарознавча оцінка нових видів рибних консервів№ роботи: 1689
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………. .……………3
РОЗДІЛ 1. Сучасні тенденції формування ринку, споживних властивостей
та асортименту рибних консервів…………………………………..5
1.1 . Стан виробництва і споживання рибних консервів……………...………5
1.2. Фактори, що впливають на формування споживних властивостей та асортименту рибних консервів…………………………………………..13

1.3. Наукові принципи поліпшення асортименту та якості рибних консервів……………………………………………………… ……….…..16
1.4. Види упакування рибних консервів……………………………………..20
Р ОЗДІЛ 2. Формування якості і оцінка споживних властивостей рибних консервів……………………………………………………. ..…….24
2.1. Порівняльна оцінка асортименту рибних консервів вітчизняних виробників, що реалізується у роздрібній торговій мережі……………24
2.2. Дослідження якості рибних консервів різних товаровиробників……...27
2.3. Моніторинг упаковки для рибних консервів різних…………..…32
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………… .36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….39
ДОДА ТКИ……………………………………………………………………… ..42
   
Список літератури

1. Аналітична довідка про підсумки роботи рибогосподарського комплексу України за 2010 рік // Державне агентство рибного господарства України. – 2011. – 62 с.
2. Бердышев Д. О. Водоудерживающая способность мышечной ткани обжаренной рыбы в консервах // Рыбное хозяйство. – 1991.
3. Былин В. И. Химический состав мяса некоторых видов рыб Атлантики и виды их переработки. – Сб. науч. тр. / АтлантНИРО. – 1994.
4. Величко О. В. Стан та особливості функціонування рибогосподарського підкоплексу / О. В. Величко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2011. – T. 3, № 2. – С. 12–16.
5. Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні у 2010 році / Державне агентство рибного господарства України. – Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua.
6. ГОСТу 280-63 «Консервы рыбные. Шпроты в масле».
7. ГОСТу 11771-93 «Консерви і пресерви з риби і морепродуктів. Упакування і маркування».
8. Габриэльянц М. А. Товароведение мясных и рыбных товаров : Учебник для товаровед. фак. торг. Вузов / М. А. Габриэльянц, А. П. Козлов. – М. : Экономика, 1981. – 408 с.
9. Горфункель И. И. Товароведение мясных, рыбных, молочных и жировых товаров : Учебник для товаровед. отд-ний техникумов / И. И. Горфункель, В. С. Кононова, В. Д. Крайнюков. – М. : Экономика, 1980. – 328 с.
10. Доповідь міністра М. Присяжнюка від 07.07.2011 / Міністерство аграрної політики та продовольства України. – Режим доступу : http://www.minagro. gov.ua/news/?pg=12080.
11. Загороднюк О. В. Перспективи розвитку вітчизняного ринку риби / О. В. Загороднюк // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2011. – № 1. – С. 135–139.
12. Інформація щодо стану роботи суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво / Державне агентство рибного господарства України. – Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua/ index.php?lang_id=2&conten t_id=703.
13. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2010 році, 2011 році / Державнавний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
14 . Козлова С. Ринок морепродуктів України: аналіз і тенденції / С. Козлова // Товари і ринки. – 2009. – № 2. – С. 24–29.
15. Колегія Держкомрибгоспу від 28.09.2010 // Державне агентство рибного господарства України. – Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua/ index.php?lang_id=2&conten t_id=662.
16. Лагода Т. Деревянко Е. Рыбка в банке // Бизнес. – № 28. – 2003.
17. Лебская Т. К. Производство суши : состояние, проблемы, перспективы / Т. К. Лебская, Т. Н. Маевская : материалы І Междунар. науч.-практ. конф. «Модернизация современного общества: проблемы, пути развития и перспективы», (Ставрополь, 2011). – Ставрополь : Центр научного знания «Логос» 2011. – С. 56–60.
18. Лебская Т. К. Перспективы развития рынка суши в Украине / Т. К. Лебская, Т. Н. Маевская // Техника и технология пищевых производств : VIII Междунар. науч.-техн. конф., 27-28 апр. 2011 г. : тезисы. докл. в 2-х ч. – Могилев : УО "МГУП", 2011. – Ч. 1. – С. 227.
19. Оболенцева Е. Современное состояние рынка рыбных товаров: тенденции и перспективы // Актуальні проблеми економіки, 2008. – № 4. – С.82–89.
20. Оболенцева Е. Обеспечение конкурентных позиций предприятий на рынке рыбных товаров // Економіст, 2008. – № 6. – С.62–55.
21. Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2010 році / Державне агентство рибного господарства України. – Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua/ index.php?lang_id=2&conten t_id=579.
22. Про затвердження концепції державної цільової програми сталого розвитку рибного господарства України на 2011–2015 роки / Проект розпорядження КМУ// Державне агентство рибного господарства України. – Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua/index.p hp?lang_id= 2&content_id=717.
23. Рибне господарство. Архів / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
2 4. Рибне господарство України. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2011. – 44 с.
25. Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 614 с.
26. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів : Підручник/ І. В. Сирохман, І. М. Задорожний, П. Х. Пономарьев. – К. : Лібра, 2003. – 368 с.
27. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. – Рим : ФАО, 2010. – 225 с.
28. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров животного происхождения/ В. И. Власенко, Л. Н. Ворошило, Г. Н. Кулички и др..; под ред. В. Е. Мицыка. – К.: Техника, 1990. – 271 с.
29. Товароведение продовольственных товаров: Конспект лекций: [Пособие для подгот. к екзаменам] / [Авт.-сост. Бурова М.]. – [М.: ПРИОР, 2000]. – 142 с.
30. Шкарупа О. В. Современное состояние рыбной отрасли в Украине / О. В. Шкарупа, В. Ф. Пличко, А. В. Кожушко // Рибогосподарська наука України. – 2010. – № 4. – С. 30–36.
31. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.