21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дієслівні форми як засоби стилістики в офіційно-діловому стилі№ роботи: 1685
розділ: Діловодство
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Завдання 1.
Дієслівні форми як засоби стилістики в офіційно-діловому стилі.
Завдання 2.
Запишіть 20 слів термінів з вашої професійної галузі. П’ять з них введіть у речення.
Завдання 3.
Перекладіть українською мовою і запишіть словосполучення:
вводить в заблуждение; в двух словах; работать в должности директора; затруднительное положение; вне всякого сомнения; согласно приказу; восстановить в должности; в случае необходимости; не подлежит сомнению; излагать письменно.
Завдання 4.
Утворіть прикметники від іменників:
студент, щастя, область, кількість, кореспондент, ненависть, захист, компост, інтелігент, гігант, екстреміст, проїзд, якість, президент, хвастун
Завдання 5.
Складіть заяву про надання відпустки.
   
Список літератури

1. Гладіліна Г. Г., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. К., 1997.
2. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К., 2000.
3. Ділова українська мова: Навч. посібник / За ред. О. Д. Горбула. К., 2000.
4. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Видання офіційне. К., 1994.
5. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. Львів, 1996.
6. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. К., 1990.
7. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. 4-те вид. К., 2000.
8. Українська мова як державна в Україні: Зб. матеріалів. К., 1999. Український правопис. 4-те вид., випр. й доп. К., 1993.
9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Література ЛТД, 2003. – 480 с.
10. Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. К., 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.