20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні етапи формування Афінської держави№ роботи: 1684
розділ: Правознавство
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Родоплемінні відносин і зародження держави в Афінах. Реформи Тезея......................... .............................. .............................. .............................. ...........5
2. Реформи Солона та Клісфена. Демократизація державного ладу......................9
3 . Рабовласницька демократія в Афінах........................ .............................. ............14
Висновки...... .............................. .............................. .............................. ....................17
Список використаних джерел........................ .............................. ............................19
   
Список літератури

1. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.посіб./ 6-те вид.- К.: Істина, 2010.
2. Джужа О.М. та ін. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник, К., Атіка, 2006.
3. Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник, К., 2010.
4. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія Шевченко О.О., Київ, 1998
5. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с.
6. Історія держави і права зарубіжних країн Хрестоматія.За ред. Гончаренко В.Д. К., 2002.
7. Кормич А. І. Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник. Видавництво: К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.
8. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. -3. вид., допов. - К. : Атіка, 2001.
9. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій. - Ірпінь, 2001.
10. Музыченко П.П. Витман К.Н. История государства и права зарубеж. стран. История государства и права Росии. Уч. пособие Ч. ІІ. Харьков 2001. - 624 с.
11. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Х.: Право, 2001.
12. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн.- К.: Вища школа, 1994.
13. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2003.
14. Шигаль Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / Д. А. Шигаль. - Х. : ФІНН, 2010. - 340 с.
15. Шевченко О.О. Історія держави та права зарубіжних країн. Хресторматія К: Вентурі 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.