22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості конкурентної боротьба підприємств торгівлі№ роботи: 1676
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості конкурентної боротьби торгових підприємств в умовах ринку
1.1. Поняття та економічний зміст конкуренції
1.2. Чинники перемоги в конкурентній боротьбі торговельного підприємства
1.3. Методика оцінювання конкурентної переваги торговельного підприємства
РОЗДІЛ 2. Дослідження конкурентних переваг торговельного підприємства
2.1. Організаційно-економічна характеристика торговельного підприємства
2.2. Оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства
2.2.1. Аналіз сильних та слабких сторін
2.2.2. Аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства з використанням методики „4Р”
2.2.3. Аналіз конкурентоспроможності з використанням методу профілів
2.2.4. Матричний аналіз конкурентних позицій підприємства
РОЗДІЛ 3. Основні напрями підвищення конкурентних позицій торговельного підприємства
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Ключові слова: конкуренція, конкурентна боротьба, конкурентні переваги
«Конкуренція» походить від латинського слова «concurentia», що означає зіткнення, змагання. Адам Сміт (1723 - 1790) зв"язував конкуренцію з чесним, без змови суперництвом, що ведеться між продавцями (чи покупцями) за найбільш вигідні умови продажу товару.
Економічна конкуренція – невід"ємна риса, одне з фундаментальних і багатопланових явищ і основа механізму функціонування товарного виробництва та ринкового господарства.
До факторів успіху в конкурентній боротьбі відносяться:
1) нова потреба споживачів (створення для себе нового сегмента ринку);
2) раціоналізація системи товароруху, збутової мережі та ін.
До основних методів оцінки конкурентного положення підприємства на ринку, відносять: модель Бостонської консультативної групи, модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», модель Shell DPM, метод LOTS, метод PIMS, ситуаційний аналіз (SWOT-аналіз), метод експертного оцінювання, модель Хофера-Шенделя, фінансово-економічні методи, методи картування стратегічних груп.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.