25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Закупівлі товарів в комерційній діяльності підприємства№ роботи: 1674
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

Вступ
1. Поняття та значення закупівель на оптовому ринку
2. Загальна характеристика досліджуваного підприємства
3. Система закупівель товарів в комерційній діяльності підприємства
3.1. Планування обсягів закупівель та їх інформаційне забезпечення
3.2. Використання договорів та контрактів в закупівельній роботі підприємства
3.3. Використання рознарядок на відвантаження товарів
3.4. Одержання, прийняття та оплата товарів підприємством
4. Закупівлі товарів в іноземних підприємств
5. Автоматизація закупівельної роботи на підприємстві
Висновки та пропозиції
Література
Додатк и
Ключовы слова: закупівлі товарів, закупівельна робота

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї починається комерційна робота. По своїй економічній природі закупки представляють собою гуртовий або дрібногуртовий товарообіг, здійснюваний торговими підприємствами або приватними особами з ціллю подальшого перепродажу закуплених товарів.
Незважаючи на велику кількість праць вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених проблемам закупівель, теоретичні погляди щодо їхньої сутності та її адаптації до ринкових умов господарювання є суперечливими. Зокрема, відсутня єдина точка зору щодо дефініції „закупівлі".
Огляд літератури, присвяченої проблемам закупівель (постачання), виявив велику різноманітність думок у трактуванні цього терміна. Необхідно відразу зазначити, що в економічній літературі терміни „закупівля" і „постачання" використовуються як синоніми.
Необхідно зазначити, що вчені, які займались визначенням цього терміну, по-різному підходили до цієї проблеми. Одні визначали закупівлю у досить вузькому розумінні, інші ж підходили до цього поняття дуже широко.
Характерним є розгляд „закупівель" („постачання") як стратегічної функції щодо забезпечення підприємства факторами подальшого існування, як аспекту діяльності підприємства, як комерційного процесу, як процесу ухвалення рішення, як акту здійснення купівлі-продажу. Усі ці суперечності у визначенні сутності закупівель спричинені розбіжностями у виділенні об"єкта закупівель, що дозволяє говорити про розширений та вузький підходи до розуміння закупівель.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.