17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування попиту на товари магазину№ роботи: 1672
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн.

Зміст:

Вступ
1. Особливості формування попиту в роздрібно-торговельній мережі
1.1. Економічний зміст, класифікація та основні показники попиту
1.2. Методика дослідження попиту
2. Оцінка попиту населення на товари в магазині
2.1. Організаційно-економічна характеристика магазину
2.2. Динаміка показників господарської діяльності магазину
2.3. Оцінка споживчого попиту на товари магазину
3. Шляхи вдосконалення формування попиту на товари магазині
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Вступ

То ргівлю можна назвати барометром економічного розвитку держав. Вона забезпечує надходження до бюджету значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва.
Комерційна робота в торгівлі - це діяльність підприємства, спрямована на рішення особливого комплексу задач. Вивчення процесів їхньої реалізації - важливий елемент оперативного дослідження на рівні торгового підприємства і регіону.
Основними учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі (участь яких у лімітно-розподільчій економіці було незначним). Це твердження засноване на тім, що для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод є доход (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний йому товар (послуга), якщо він задовольняє його потреби (споживчі інтереси). Споживач - не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб"єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.
Тому комплекс задач комерційної діяльності суб"єктів ринку ми розглядаємо через задоволення потреб населення, тобто вивчення їх попиту. Споживач, реалізуючи свої інтереси, впливає на поводження підприємців на ринку при укладанні угод, виборі сегмента ринку, організації збуту і продажу товарів, формуванні асортиментної, цінової політики.
Для підвищення ефективності торгівельної діяльності торгово-оперативні працівники магазинів повинні приділяти особливу увагу вивченню та формуванню попиту. Тому, на наш погляд, сьогодні вивчення всіх аспектів, пов’язаних з механізмом формування попиту торгових підприємств, а також шляхів покращення задоволення потреб споживачів є однією з головних цілей.
Об"єктом дослідження курсової роботи є магазин „Елітний одяг”, предметом – коло питань пов’язаних з вивченням та формуванням попиту на продукцію магазину.
Мета даної курсової роботи – вивчення та формування попиту населення на продукцію магазину та розробка заходів по його підвищенню. Для досягнення поставленої мети при виконанні даної роботи необхідно було розв"язати низку завдань, а саме:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- визначити актуальність даної теми в організації комерційної діяльності;
- охарактеризувати види, показники та методи визначення попиту;
- виявити особливості господарської діяльності магазину;
- визначити можливі напрямки підвищення попиту населення на продукцію магазину;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.