15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Підприємство планує вийти на ринок (вітчизняний) з новим видом послуги (адвокатські послуги)№ роботи: 1661
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 9
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Задача 1
Підприємство планує вийти на ринок (вітчизняний) з новим видом послуги (адвокатські послуги), але вважає доцільним попередньо провести сегментацію ринку та виділити цільові сегменти.
Завдання: Сегментування представити графічно

Задача 2
Визначити рівень монополізації ринку на підставі даних, представлених у таблиці 1 (індекс Харфіндена-Хіршмана)
Підприєм ство Обсяги виробництва, тис. од.
І 1000
ІІ 1500
ІІІ 980
ІV 2000
V 2400
Х 1300
ХІ 1600
Визначити місце кожної СБО за допомогою матриці Бостонської Консультативної Групи (БКГ), якщо середньорічні темпи зростання ринку складають 12%

Задача 3
Чи доцільно підприємству виробляти 6000 одиниць продукції в рік, якщо змінні витрати на одиницю продукції 20, постійні витрати – 7000, а ціна реалізації 30. Як зміниться ситуація, якщо ціна зросте на 5%, а змінні витрати на 3%.
Відповідь підтвердити аналітичними розрахунками та графічним представленням.
Яку б ціну та цінову стратегію ви б запропонували для збереження 6000 одиниць виробництва продукції.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.