19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Смерть в іудаїзмі Гегеля№ роботи: 1660
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Фундаментальні поняття діалектики філософії Гегеля
2. Поняття духу в філософії Гегеля
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, в своїх працях Гегель проводить ті основні смислові лінії, які означають мету всієї його філософії, перераховує принципи, що лежать в основі його мислення, а також ті основні висновки, які з них випливають. Розуміння цього дає ключ до розуміння гегелівської системи в цілому і "Феноменології духу" в особливості. Цей текст ясно демонструє нам, що ідея смерті грає у філософії Гегеля роль першорядної важливості.
Згідно іудео-християнською традицією, людина в Гегеля істотним чином відрізняється від природи, і не тільки у своєму мисленні, але і в самій своїй діяльності. Природа в людині і для людини є "гріх": вона може і повинна протиставляти себе їй і заперечувати її в собі самому. Живучи в природі, вона не підкоряється її законам (чудеса): в тій мірі, в якій вона протиставляє себе їй і заперечує її, вона є по відношенню до неї незалежною, автономною або вільною. Живучи в природному світі "чужаком", протистоячи йому і його законам, вона створює тут новий, свій власний світ. Світ історичний - це світ, в якому людина може «перетворюватися», тобто ставати радикально іншою (інобуття) по відношенню до того, чим вона була у якості даної природної істоти.
Гегель стверджував, що цей світ не залежить від людини: створений до неї, він їй даний раз і назавжди, і є незмінним. Навпаки, темпоральна людина абсолютно залежить від цього трансцендентного світу. Світ історичний, який людина створює "внизу", насправді виявляється лише відображенням у просторово-часовій природі "верхнього" нескінченного світу. Цей вічний світ не є людським у власному розумінні слова: він є щось зовнішнє по відношенню до вільного історичному індивіда, так само як і по відношенню до тварини і до речі. Цей нескінченний і вічний світ є світ божественний, і його єдина і неповторна тотальність або дух, тобто не людина, але Бог: людина отримує доступ до Бога лише після своєї смерті, і тільки так вона може реалізувати і проявити свою "духовність".
   
Список літератури

1. Бойко О. Філософія: курс лекцій: У 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. - Суми, 2010. - Ч. 1. Історія світової та української філософії. - 187 с.
2. Бойченко І. Філософія історії / І. Бойченко, М. Горлач, І. Жиленкова, Є. Мануйлов. – К.: Прапор, 2006. – 656 с.
3. Буслинський В. Основи філософських знань: Підруч. / В. Буслинський, П. Скрипка. – Л., 2004.
4. Гулыга А.В. Гегель / А.В. Гулыга. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 263 с. — С. 248.
5. Гегель Г.В.Ф. Философия истории / Г.В.Ф. Гегель . — М . - Л., 1935. — С. 17.
6. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук / Г.В.Ф. Гегель. — Т. 1. — С. 218.
7. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
8. Максюта М.Є. Філософія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Урожай, 2011. – 472 с.
9. Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Академвидав, 2008. – 542 с.
10. Чекаль Л.А., Причепій Є.М., Черній А.М. Філософія. К.: Академвидав, 2009. – 592 c
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.