18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначити та проаналізувати суму чистого прибутку (збитку) на підприємстві.№ роботи: 1659
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 9
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Завдання 24
Визначити та проаналізувати суму чистого прибутку (збитку) на підприємстві. Вказати можливі зміни суми кінцевого фінансового результату за звітний період. Зробити висновки.

Завдання 64
Визначити вплив чисельності працюючих і їх продуктивності праці на відхилення фактичного випуску продукції за звітний період від випуску за минулий рік. Скласти баланс факторів. Визначити можливі резерви збільшення обсягу випуску продукції.

Завдання 73
Проаналізувати ефективність використання матеріалів. Визначити додатковий випуск продукції із заощадженої сировини, або недодану продукцію у випадку їх перевитрат (5-6 виробів).

Завдання 83
Розрахувати абсолютне і відносне відхилення фонду оплати праці персоналу підприємства в цілому та за його категоріями. Охарактеризувати, як забезпечене підприємство робочою силою. Зробити висновки.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.