22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття, особливості та види правовідносин у праві соціального забезпечення№ роботи: 1657
розділ: Правознавство
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Поняття, особливості та види правовідносин у праві соціального забезпечення.................. .............................. .............................. .............................. .....3
2. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС..................12
Спис ок використаних джерел........................ .............................. ............................18
   
Список літератури

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10
2. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст.200
3. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 09.04.1992 № 2262-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399
4. Болотіна, Нінель Борисівна. Право соціального захисту України [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
5. Болотіна, Нінель Борисівна. Право людини на соціальний захист в Україні [Текст] / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2010. - 107 с.
6. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка. — Вид. 2-ге, змін, і доп. — К. : Істина, 2010. — 224 с.
7. Право соціального забезпечення в Україні. Підручник.- 8-е вид. // Сирота І.М.- Х. Одиссей, 2010.- 408с.
8. Синчук С.М. До питання про зобов’язальну природу правовідносин соціального забезпечення / С.М. Синчук // Соціальний захист та соціальне забезпечення інвалідів: Актуальні проблеми правового регулювання. – Матеріали науково-практичної конференції; м. Київ, 4 грудня 2009р. / За заг. ред. Зайця А.П., Костюка В.Л. . – Київ. – ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій «, ПВГОІ «ІР СТ Україна». 2010. – С. 61-64
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.