19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Регулювання зайнятості населення в сучасних умовах№ роботи: 165
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 47 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1 Теоретичні основи зайнятості населення..................... .............................. 5
1.1 Сутність та поняття зайнятості населення..................... .............................. .......5
1.2 Ринок робочої сили.......................... .............................. .............................. .........9
1.3 Макроекономічна нестабільність і безробіття.................... .............................. 19
Розділ 2 Місце держави в регулюванні зайнятості населення..................... .........28
2.1 Забезпечення зайнятості…………………………………………………. ....…28
2.2 Державна політика зайнятості і її ефективність………………………...……30
Розділ 3. Регулювання зайнятості населення в Україні: сучасний стан та перспективи................... .............................. .............................. .............................. ...34
Висновки............... .............................. .............................. .............................. ...........43
Список використаних джерел........................ .............................. ............................46
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
8. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
9. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
10. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
12. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
13. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
14. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
15. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
16. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
17. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
18. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
19. Современная экономика. Под ред. О.Ю. Мамедова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
20. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
21. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
22. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. 1999, № 9, С.33.
23. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.