26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття, суть, зміст і функції фінансів№ роботи: 1645
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Поняття, суть, зміст і функції фінансів. 3 ст.
2. Місцеві податки і збори. 6 ст.
3. Основні види розрахункових документів. 13 ст.
Література 17 ст.
   
Список літератури

1. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. –. 314 с.
2. Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (ст.1, п.1.26) м. Київ, 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ (Назва Закону в редакції Закону N 2056-IV від 06.10.2004)
3. Кредит : Навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с.
4. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 298 с.
5. Селигман Э. Основы политической экономии. СПб., 1908. - 102с.
6. Фридман М. И. Конспект лекций по науке о финансах. — СПб., 1910.
7. Фінанси (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 312 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.