17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління грошовими потоками підприємства№ роботи: 1642
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ....5
1.1 Сутність і необхідність управління рухом грошових коштів на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. .....5
1.2 Основні аспекти формування системи управління грошовими потоками………………………………………………………… …………….……..8
1.3 Показники аналізу грошових потоків…………………………………...…….10
РОЗДІЛ 2. Особливості управління рухом грошових коштів на філії Цегельний завод ТОВ „Тернопільбуд”................ .............................. .............................. ...........13
2.1 Загальна характеристика господарської діяльності філії Цегельний завод ТОВ „Тернопільбуд”................ .............................. .............................. .....................13
2.2 Аналіз грошових потоків від фінансової, операційної та інвестиційної діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ......20
2.3 Коефіцієнтний аналіз руху грошових коштів на філії Цегельний завод ТОВ „Тернопільбуд” в аспекті управління ними.......................... .............................. ....21
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки покращення управління грошовими потоками………………………………………………………… ………………….26
3.1 Шляхи поліпшення управління грошовими потоками на філії Цегельний завод ТОВ „Тернопільбуд”................ .............................. .............................. ...........26
3.2 Оптимізація грошових потоків на філії Цегельний завод ТОВ „Тернопільбуд”................ .............................. .............................. .............................. 30
ВИСНОВКИ……………………………………………… ………………………...34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....36
ДОДАТКИ…………………………………………………………… ……….……38
   
Список літератури

1. Андієць В.С. Дослідження основних сутнісних характеристик "грошових потоків підприємства"[Текст ] /В.С.Андрієць //Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 8.– C.167 –172.
2. Варaвка В. В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства [Текст ] / В. В. Варавка //Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – C.184.
3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз [Текст]: підручник / М. Д. Білик – К.: КНЕУ. – 2007.– 588 с.
4. Біндасова Ю. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства [Текст] / Ю. Біндасова // Научно-технический сборник. – 2007. – № 77. – С.388 –394.
5. Бланк И.А. Управление денежными потоками [Текст] / И.А. Бланк.– К.:Ника – Центр: Эльга –Н,2002.– 736 c.
6. Бланк И.А.Управление финансовой безопастностью [Текст ] / И.А. Бланк. – К.: Ника – Центр: Эльга – Н. 2004.– 784 с.
7. Джонс Э. Деловые финансы [Текст] /Э.Джонс; пер.с анг .– М.: Олимп –Бизнес, 1998.– 416 с.
8. Ігоніна К. Теоретичні аспекти планування грошових потоків підприємства [Текст] / К. Ігоніна //Формування ринкових відносин в Україні. – 2004.– № 5.– С.17 –19.
9. Ковалев А.И. Анализ хозяйственного состояния предприятия [Текст] / А.И.Ковалев.– 3 е изд.– М.: Центр экономики и маркетинга.– 1999.– 510 с.
10. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия [Текст]: пер. франц. под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
11. Кріченець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства [Текст] / К. Кріченець // Наука молода.– 2007.– № 8.– С.172 – 175.
12. Лігоненко Л.О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства [Текст]: навчальний посібник / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ковальчук; Мін. освіти і науки України, Київський держ. торговельно–економ.ун –т.– К.:КДТЕУ, 1998.– 156 с.
13. Мних Є.В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є.В.Мних; Міністерство освіти і науки України, Львівський нац. ун –т ім. І.Франка. – К.: ЦНЛ,2003.– 412 с.
14. Надточій С.І. Коефіцієнтний аналіз грошових потоків підприємства в аспекті управління ними [Текст] / С.І. Надточій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006.– № 7.– C.8 –12.
15. Надточій С.І. Практичні рекомендації щодо імплементації та контролінгу результатів прогнозування та бюджетування грошових потоків підприємства [Текст] / С.І. Надточій //Формування ринкових відносин в Україні.– 2006.– № 12.– С.90 –94.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.