19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Контракт як особливий вид трудового договору№ роботи: 1635
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 34
винагорода автору: 170 грн

Зміст:

Вступ ……………………………………………………………………..3 стор.
РОЗДІЛ І
Поняття контракту в науці трудового права……………………………7 стор.
1.1. Порівняльна характеристика термінів “ договір ” та “ контракт ”..8 стор.
1.2. Особливості контрактної форми трудового договору……………12 стор.
РОЗДІЛ ІІ
Зміст контракту……………………………………………………… …..14 стор.
2.1 Умови контракт…..………………………………………………… ..14 стор.
2.2 Факультативні умови………………………………………………...20 стор.
РОЗДІЛ ІІІ
Укладення та припинення контракту …………………………………..25 стор.
3.1 Сфера застосування контракту……………………………………....25 стор.
3.2 Припинення контракту……………………………………………….29 стор.
Висновок ………………………………………………………………… 31стор.
Список використаних джерел та літератури………………………...33 стор.
   
Список літератури

1. Конституція України. Київ “Українська правнича фундація” 1996 рік.
2. Кодекс Законів про працю з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - №11-12
3. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14.
4. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №49.
5. Закон України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу». Закони України т.3. –К., 1996.
6. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995р. // Відомості Верховної Ради України, 1995, №17
7. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996р. // Відомості Верховної Ради України, 1997, №2, ст.4
8. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996, №21, ст. 84
9. Закон «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, №12, ст. 165
10. Положення про укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року // ЗП України, 1994, №7,
11. Типова форма контракту з працівником: Наказ Мінпраці України від 15 квітня 1994 року №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Мінпраці України, 1994, №6
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» Постанови Пленуму Верховного суду в кримінальних і цивільних справах. - К., 1995.
13. Гирич О.Г. Трудове право. Курс лекцій, - К.: Вілбор, 1999
14. Зайкин А.Д. Российское трудовое право: Учебник для вузов. //Отв. ред. проф. А.Д. Зайкин — М.: Изд. группа ИНФРАМ — НОРМА.- 1997
15. Зуб В.І., Стичинський Б.С., Грицяк І.А. Трудове право: Курс лекцій. – К., 1996.
16. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій. – К., 1996.
17. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 1998.
18. Стичинський Б.І. та інш. Науково-практичний коментар до законодавства про працю / Б.С. Стичниський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань 2-е вид. допов та перероб. – К.: А.С.К. 2000
19. Трудове право України. Під ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. - X. : «Одиссей», 1999.
20. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. — В 2-х т. — Т. 1. — Симферополь, 1998.
21. Дрижчана С. Аспекти правової природи контракту // Право України. - №5. - 1992
22. Луценко А. Некоторые аспекты приминения контрактной формы трудового договора // Підприємництво. Господарство. Право. – 2001. - № 1.
23. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення // Право України. - 1999. – №7.
24. Про застосування контрактної форми трудового договору: нформація Мінпраці від 31 серпня 1994 р. // Людина і праця. — 1994. — № 11.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.