24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Чи правомірним є не оформлення працівників на період випробувального терміну№ роботи: 1634
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Чи правомірним є не оформлення працівників на період випробувального терміну?

2. Задача 1
Через невиконання адміністрацією заводу своїх обов’язків по удосконаленню і ремонту вентиляційних пристроїв, робітник Кришталь захворів і не виходив на роботу протягом 6 робочих днів. Яка відповідальність передбачена законом при невиконанні зобов’язань по колективному договору? Які види відповідальності можуть мати місце в даному випадку?

3. Задача 2
У викладача коледжу Попової була виявлення психічна хвороба. Відповідно до медичного висновку, в якому було вказано, що дана робота протипоказана їй за станом здоров’я , вона була переведення на роботу вахтером. Попова від переведення відмовилася, мотивуючи це тим, що вона – кандидат педагогічних наук і працювати вахтером їй не зручно. Крім того, вона заявляла, що в коледжі є вакантна посада старшого вихователя, на яку вона погоджується перейти. Однак наказом керівника Попова була звільнена з роботи у зв’язку з відмовою на переведення на іншу роботу по стану здоров’я відповідно до медичного висновку. Чи правомірне звільнення Попової? На якій підставі її мали б звільнити? Яке рішення має прийняти суд, в який звернулася Попова з позовною заявою про поновлення на роботі?
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.71. з наступними змінами і доповненнями.
2. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. – 2003. – №9. – С. 74.
3. Вікіпедія - вільна енциклопедія, Визначення випробувального терміну,[Електронний ресурс]., 30.01.2012., URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/В ипробувальний_термін
4. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособ. – М.: Наука, 2005. – 367 с.
5. Мельничук В.А. Трудове право України. – М.: Наука, 2001. – 325 с.
6. Михащук В.К. Трудове право України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
7. Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №52. – С. 49.
8. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. з наступними змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
9. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітнім // Право України. – 2004. – №9. – С. 14–15.
10. Трудове право України: Підручник. - Прокопенко В. I. Фірма «Консум», 1998. Стор. - 480
11. Чанишева Г.І. Трудове право України: Підруч. – К.: Знання, 2000. – 460 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.