11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи визначення потреб організації у персоналі.№ роботи: 1633
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 60
винагорода автору: 450 грн

Зміст:

БІЛЕТ № 1

1.Методи визначення потреб організації у персоналі.
2. Професійність та креативність як головні властивості „акме” людини.
3. Визначити розмір разової компенсації сім’ї загиблого внаслідок нещасного випадку на виробництві і прокоментувати це рішення. Склад сім’ї загиблого: дружина, яка в даний момент перебуває в декретній відпустці, та двоє дітей віком 5 і 10 років. Середньомісячний заробіток загиблого із розрахунку за останні 12 місяців становить 360 грн.

БІЛЕТ № 2

1. Методи професійного підбору персоналу.
2. Системи заробітної плати: сучасне розуміння та роль в посиленні мотивації трудової діяльності
3. Визначити розмір загальної суми компенсації працівникові через втрату частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, якщо йому заробітну плату за січень, лютий і березень 2001 р. виплачено 25 травня. Сума заробітної плати до виплати: за січень – 298 грн, за лютий – 302 грн, за березень – 400 грн. Індекс споживчих цін (наростаючим підсумком): за січень – 102,5; січень – лютий – 104,5; січень – квітень – 106,9. Термін виплати заробітної плати – 10-е число наступного місяця.

БІЛЕТ № 3

1. Планування трудової кар’єри в організації.
2. Співвідношення та взаємозв"язок матеріальних і нематеріальних мотивів.
3. Визначити розмір разової компенсації працівникові, який через виробничу травму втратив 20 % працездатності. Ступінь вини потерпілого за висновком комісії з розслідування нещасного випадку становить 100 %. Середньомісячна заробітна плата працівника 380 грн.

БІЛЕТ № 4

1. Створення умов для ефективної діяльності персоналу.
2. Сфера застосування оцінки персоналу і її значення в практиці мотивації трудової діяльності.
3. Визначити розміри пенсій у разі втрати годувальника сім’ї, в якій загинув батько. Склад сім’ї: чоловік (загинув), дружина 30 років (не працює), дитина 6 років. Середньомісячний заробіток загиблого дорівнює 550 грн.

БІЛЕТ № 5

1. Методи управління персоналом.
2. Модель управління розвитком персоналу організації.
3. Яким буде розмір трудової пенсії, якщо жінка-пенсіонерка має 25 років трудового стажу, а її середньомісячний заробіток за останні два роки до виходу на пенсію становив 1180 грн

БІЛЕТ № 6

1. Робочий час як універсальна міра кількості праці.
2. Доплати і надбавки до заробітної плати: сутність, класифікація
3. У перші роки перебудови керівництво відомого у всьому світі радянського машинобудівного підприємства АТ «Невський Машинобудівний Завод» інвестувало значні кошти в перепідготовку за кордоном багатьох своїх менеджерів. Десять років потому на підприємстві працювало менше 3% минулих навчених.
Дайте оцінку ефективності навчання працівників НМЗ.
Які заходи можна було б запропонувати керівництву підприємства для підвищення ефективності навчання?

БІЛЕТ № 7

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу.
2. Матеріальна, статусна та трудова мотивація праці: сутність та особливості застосування.
3. Один з ваших співробітників вчиться заочно. Спочатку все йшло добре, потім успіхи стали скромнішими, а зараз, мабуть, ця людина взагалі втратила цікавість до навчання. Поясніть таку реакцію працівника. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 8

1. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.
2. Механізм регулювання рівня та диференціації заробітної плати.
3. Вас призначили наставником двох нових співробітників. Ви провели тренінг з удосконалення їх ділових якостей. Розробіть рекомендації щодо оцінки ефективності учбового заняття, яке Ви провели, та розробіть план подальших дій.

БІЛЕТ № 9

1. Методи оцінки персоналу.
2. Державна молодіжна політика та гарантії соціального захисту молодих громадян.
3. Спроектуйте тарифну сітку для стимулювання трудової діяльності робітників промислового підприємства за умови, що середній тарифний розряд робіт дорівнює 3,0.

БІЛЕТ № 10

1. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів.
2. Державна допомога сім’ям з дітьми та її види.
3. Спроектуйте комплексну систему мотивації трудової діяльності персоналу, яка складалася б з таких елементів: мотивація праці, мотивація зайнятості, мотивація володіння засобами виробництва, мотивація підготовки до трудового процесу, мотивація до розвитку конкурентоспроможності працівника.

БІЛЕТ № 11

1. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.
2. Прогнозування і планування розвитку персоналу.
3. В косметичному салоні працюють: директор салону, бухгалтер, маркетинг-менеджер, лікар-косметолог, 2 косметологи, 4 масажисти, перукар - візажист, 4 перукаря і прибиральниця.
Обґрунтуйте застосування конкретних форм та систем оплати праці. Визначте методи матеріального та морального стимулювання для всіх категорій працівників.

БІЛЕТ № 12

1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.
2. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності
3. Ви голова Ради директорів банку. Перед вами стоїть задача формування мотиваційної політики установи.
Визначте, які з потреб співробітників необхідно задовольнити та в яку чергу? Окресліть можливі шляхи та засоби, якими будуть задовольнятись потреби співробітників (результати відобразіть у таблиці ).

БІЛЕТ № 13

1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу.
2. Державні соціальні стандарти – основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики.
3. Як вік співробітника, етап його кар’єри, географічне розташування та розмір організації, в якій він працює, можуть вплинути на його потреби за теорією ієрархії Маслоу?

БІЛЕТ № 14

1. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.
2. Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики і соціального захисту.
3. Співробітники у вашій організації не проявляють зацікавленості до самовдосконалення, хоча це є очевидним. Поясніть таку реакцію працівників. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 15

1. Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем
2. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління.
3. Розробіть посадову інструкцію одного зі спеціалістів апарату управління готельного комплексу “Дніпро”.

БІЛЕТ № 16

1. Правове і нормативно-методичне забезпечення соціальної політики.
2. Планування й організація професійного навчання працівників.
3. Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної таблиці. Дайте оцінку ситуації на даному підприємстві.
БІЛЕТ № 17

1. Характеристика моделей соціальної політики в державах з ринковою економікою.
2. Модель самоуправління розвитком персоналу.
3. Розробіть положення про відділ маркетингу заводу з виробництва автомобілів.

БІЛЕТ № 18

1. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні
2. Планування й організація підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників і фахівців.
3. В закритому акціонерному товаристві по виробництву будівельних матеріалів середньої потужності склалася критична ситуація. Продукція підприємства не знаходила достатнього збуту, на складах накопичилася значна кількість будівельних матеріалів, які виявилися нереалізованими. Це спричинило зниження обсягів виручки, зростання кредиторської заборгованості, перебої з виплатою заробітної плати. У свою чергу, це було обумовлено плинністю кадрів, в результаті чого мало місце зниження обсягів виробництва, погіршення якості продукції, що випускається. Таким чином, намітилася явно виражена тенденція до погіршення економічного стану підприємства, зниженню його виробничих можливостей, ослабленню позицій на ринку збуту продукції. Розробіть дієві заходи для поліпшення діяльності підприємства

БІЛЕТ № 19

1. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні.
2. Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку.
3. У вашому підрозділі 2 нових співробітника. Перший - жінка, яка приступає до роботи після тривалої перерви, другий – літній чоловік, що не працював протягом якогось часу, але потім вирішив повернутися в організацію. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 20

1. Пріоритетні напрями соціальної політики України.
2. Маркетинг персоналу організації як філософія розвитку персоналу.
3. У вашому підрозділі іноді працюють тимчасові співробітники або зайняті неповний робочий день. Чи потрібно проводити адаптацію цих працівників? Відповідь обґрунтуйте.

БІЛЕТ № 21

1. Держава та її роль в реалізації соціальної політики.
2. Самовизначення людини щодо орієнтації на професійний розвиток.
3. Розрахувати показники руху персоналу для організації, кадровий склад якої характеризується наступними даними:
а) обліковий склад на початок звітного періоду – 2824 особи;
б) прийнято на роботу протягом року за джерелами: випускники вищих навчальних закладів – 53 особи; переведення з інших організацій – 4 особи; за направленням органів працевла-штування – 29 осіб; прийняті самою організацією – 249 осіб;
в) звільнилось протягом року: після завершення терміну дії трудового договору – 12 осіб; у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до навчальних закладів – 22 особи; за власним бажанням – 233 особи; за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб; з них звільнилось 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року;
г) середньооблікова чисельність працівників за рік – 2842 особи.

БІЛЕТ № 22

1. Принципи, на яких будується система соціального захисту в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
2. Планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом.
3. Визначити розміри премій (у відсотках до посадового окладу) керівників, професіоналів і фахівців акціонерного товариства за виконання ними кожного показника преміювання. Основними показниками преміювання для даних категорій персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних показників, складає 0,5 : 0,25 : 0,25.
У поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3 % проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5 %.
Фонд оплати праці за посадовими окладами керівників, професіоналів і фахівців складає 48000 грн. На поточне преміювання заплановано 30 % фонду оплати праці.
БІЛЕТ № 23

1. Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту

2. Планування й організація соціального розвитку персоналу.
3. ТОВ „Пан Марципан” займається випічкою та реалізацією хлібобулочних та кондитерських виробів. Визначте методи професійного підбору різних категорій персоналу, які можуть бути застосовані в організації. Як оцінити їх ефективність?

БІЛЕТ № 24

1. Характеристика основних елементів системи соціального захисту населення.
2. Стимулювання розвитку персоналу.
3. Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників.

БІЛЕТ № 25

1. Теорія двох факторів Ф. Герцберга і практичні аспекти її використання
2. Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні.
3. Керівництво великої юридичної компанії надає консультації з нормативно-правових питань. Водночас такі послуги вимагають значних коштів на навчання персоналу. Внаслідок великого штату охопити навчанням можна лише 10% працівників. Розробіть рекомендації та розробіть план заходів по вирішенню даної ситуації.

БІЛЕТ № 26

1. Характеристика теорії набутих потреб Мак Клеланда.
2. Захист населення від безробіття та захист безробітних.
3. В організації роками не звертали уваги на своїх співробітників і раптово вирішили зайнятися їх навчанням і розвитком. Деякі з них спантеличені, скептично відносяться до нових віянь. Поясніть таку реакцію колективу. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 27

1. Значення і використання процесуальних теорій мотивації в менеджменті персоналу
2. Закон України "Про оплату праці" і його роль в організації матеріального стимулювання персоналу.
3. Проводячи співбесіду з персоналом з приводу навчання, ви чуєте від декого, що він не бажає набувати нових навиків і вчитися на курсах. Поясніть таку реакцію працівника. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 28

1. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу
2. Соціальний захист як система. Організаційно-правові форми соціального захисту.
3. Працівники організації пройшли курс навчання, але віднеслися до нього не дуже серйозно, зважаючи на відсутність спадкоємності. Розробіть рекомендації щодо удосконалення процесу професійного навчання на робочому місці.
БІЛЕТ № 29

1. Типи стимулів, їх стисла характеристика.
2. Схема соціального захисту економічно активного населення.
3. Після проведеного навчання одні співробітники стверджують, що курси нічого їм не дали. Інші, навпаки, висловлюються на користь навчання. Поясніть таку реакцію працівників. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.

БІЛЕТ № 30

1. Досвід мотивації персоналу в економічно розвинутих країнах.
2. Напрями та механізми реалізації соціальної політики на підприємстві.
3. Виникнення нових можливостей на ринку зумовило збільшення замовлень організації. Новий співробітник повідомляє вас, що йому доводилося виконувати подібну роботу, і завіряє, що з новою роботою проблем не виникне. На введення в курс справ недостатньо часу, роботи багато, і нового співробітника тут же кидають «в бій». Ви вважаєте, що новачок явно переоцінює свої сили, але у вас багато справ і не хочеться витрачати час на непотрібні розмови. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.