22 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз взаємозв’язку антициклічного і анткризового регулювання№ роботи: 163
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 48 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ............................3

Розділ 1. Макроекономічна нестабільність: циклічність як форма економічного розвитку...................... .............................. .............................. .............................. ..........................5
1 .1. Історія циклічних коливань, основні концепції виникнення циклів.....................5
1.2. Фази циклу......................... .............................. .............................. ............................11
1.3. Альтернативні підходи....................... .............................. .............................. ..........14
1.4. Криза та її прояв в економіці України....................... .............................. ...............23
Розділ 2. Взаємозв’язок антициклічного та анкризового регулювання економіки...............28
2. 1. Криза як один з факторів циклічного розвитку...................... .............................. .28
Розділ 3. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання..................... ............................33
3.1. Аналіз економічного розвитку України....................... .............................. .............33
3.2. Шляхи подолання економічної кризи в Україні....................... .............................4 1
Висновки................... .............................. .............................. .............................. ..........................45
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .................48
Додатки.. .............................. .............................. .............................. .............................. ...............49
   
Список літератури

1. Базилевич, В.Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 704 с.
2. Бєлов О.Ф., Жаліло Я.А. Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій": Що показали два роки його роботи? 2002.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 2005.
4. Гальчинський А. Теорія грошей. Навчально – методичний посібник. – К.: Основи, – 1998.
5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995.
6. Гроші та кредит. Підручник./ Савлук М.І. та ін. – К.: Либідь, 1992.
7. Долан Е.Дж., Линдей Д.Е. Рынок, макроэкономическая модель.– Спб, 1992, Гл.5.
8. Економіка: теоретичні основи. Підручник у 2–х част. – Тернопіль, Астон, 1997.
9. Ермишин П.Г. Основы экономической теории (курс лекций).-AUP.ru, 2002
10. Загальна економічна теорія. Підручник у 2–х част. – Тернопіль, Астон, 1996.
11. Ковальчук В.М. Економічна теорія: короткий курс. – Тернопіль, Астон, 2003.
12. Ковальчук В.М. Макроекономіка: теоретичний аспект. – Тернопіль: Астон, 1996.
13. Костенко Ю. Політика. Виступ під час "спікеріади", 1998.
14. Курс экономической теории. /Под ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Киселевой, Киров: 1996, Гл.5.
15. Макконнэлл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и тематика. В 2 – х томах. – М.: Республика, 1992.
16. Основи економічної теорії: політехнічний аспект. – Підручник / За ред. Г.Н. Климка та В.П. Нестеренка, – К.: Вища школа, 1997.
17. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика. – К.: Таксон, 1996.
18. Сайт КМУ, повідомлення Пресс-служби, 16 березня 2008.
19. Самуельсон П. Економіка. Підручник. – Львів, Світ, 1993.
20. Статистичний щорічник України за 2008 рік. – К.: 2009, 602 с.
21. Статистичний бюлетень за січень-лютий 2009 року.
22. Соскін Олег. Якою має бути економічна політика у період рецесії? // Економічний часопис, №10, 2007.
23. Тимофєєв В., Тодоров В. Шляхи подолання кризи виробництва // Економічний часопис, №11, 1999.
24. Харкянен Л.В. Макроекономiка.- К.: Каравела,2006.- 174с.
25. Фиглер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Экономика. – М., Дело, 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.