18 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначити обсяг активів підприємства за джерелами фінансування№ роботи: 1627
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 7
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Задача 66.1
Визначити обсяг активів підприємства за джерелами фінансування, використавши такі дані
Показники
Необоротні активи, тис. грн. 250,0
Оборотні активи, тис. грн. 125,0
Власний капітал, тис. грн. 180,0
Довгостроковий залучений капітал, тис. грн. 75,0
Поточні зобов’язання , тис. грн. 120,0

Задача 72 (4)
Визначте суму доходу фінансової установи за проведеними кредитними операціями та обчисліть їх загальну дохідність.
Протягом року фінансовою установою були надані такі кредити:
в сумі 50000 грн. на 6 місяців під 19,5% річних;
в сумі 135000 грн. на 10 місяців під 21,5% річних;
в сумі 190000 грн. на 11 місяців під 23,5% річних.

Задача 80 (3)
Учасник валютного ринку придбав зазначену суму іноземної валюти за курсом СПОТ і уклав форвардний контракт на її продаж через 6 місяців за форвардним курсом.
Придбанні валютні цінності були розміщені на валютному депозиті за ставкою ЛІБОР терміном на 6 місяців.
Обчисліть суму прибутку та норму доходу за процентним валютним арбітражем, виходячи з таких даних:
Показники
Сума придбаних валютних цінностей, дол. США 10000
Ціна придбання валюти, грн./дол. 5,07
Ціна продажу валюти, грн./дол. 5,25
Ставка ЛІБОР, % річних 4,3

Задача 82 (1)
Використавши дані фінансової звітності
Використавши дані фінансової звітності (Додаток 1) розрахувати інтегральний показник рівня загрози банкрутства Спрінгейта та зробити висновки

Задача 113
Розрахувати середньозважену вартість капіталу підприємства за даними підрахунку компонентів ризику. Дані для розрахунків наведено у таблиці
№ Показники Значення
1 Власний капітал, тис. грн. 6280,0
2 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 210,0
3 Короткострокові банківські позички, тис. грн. 580,0
4 Кредиторська заборгованість, тис. грн. 5820,0
5 Плата за користування короткостроковими позичками, % 27,0
6 Плата за використання довгострокових зобов’язань, % 30,0
7 Плата за використання кредиторської заборгованості, % -
8 Процентна ставка за мінімальним ризиком, % 13,0
9 Кумулятивна надбавка за специфічні ризики
9.1 за неточність прогнозування очікуваних грошових потоків, % 2,0
9.2 за ризик структури капіталу, % 0,5
9.3 за високий рівень поточної заборгованості, % 0,5
9.4 за ризик помилкових рішень менеджменту, ризик погіршення ситуації на ринку факторів виробництва та збуту продукції, % 1,5
за специфічні галузеві ризики, % 1,0
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.