23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зобов`язальне право в законах Хаммурапі№ роботи: 1621
розділ: Правознавство
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1. ЗАКОНИ ХАММУРАПІ ТА МІСЦЕ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА В НИХ........................... .............................. .............................. .................5
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВЫРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНАМИ ХАММУРАПІ……………………………………………………1 3
2.1. Купівля-продаж і обмін......................... .............................. ...........................13

2.2. Наймання та боргові відносини..................... .............................. .................15
2.3. Договір зберігання речей......................... .............................. ........................22
2. 4. Договір доручення..................... .............................. .............................. .........23
РОЗДІЛ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПРИВОДУ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ..............26
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ..................29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .......31
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ........33
   
Список літератури

1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2000.
2. Желудков А.В, Буланова А.Г. История государства и права зарубежных стран. – М.: ПРИОР, 2003.
3. Жидков О.А. История государства и права Древнего Востока. М., 1963.
4. Законы Хаммурапи, царя Вавилона // Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории. 1993.
5. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О.А. – М.: Издательство НОРМА, 1996. – 480 с.
6. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов. / Под ред. Крашенинниковой И.А. – М.: НОРМА, 1998.
7. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов: в 2-х ч. / Жидков О.А., Крашенинникова И.А. и др. – М.: Изд-во МГУ, 1988.
8. История древнего мира: Кн. 1. – 3-е изд. – М.: Наука, 1989. – 572 с.
9. Історія Стародавнього світу /За ред. Ю.С.Крушкол. К., 1976.
10. Кечекьян С.Ф. Всеобщая история государства и права. Древний мир: У 2 ч. М., 1944.
11. Кригіякевич І. Всесвітня історія: У 3 кн. К., 1995. Кн. 1.
12. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 2000.
13. Окіншевич Лев. Вступ до науки про право і державу. Мюнхен, 1987.
14. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Харків, 1999.
15. Тищик Б.Й.: Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 384 с.
16. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 464 с.
17. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: У 2 т. / За ред. В.Д.Гончаренка. К., 1998.
18. Черниловский З.М. История государства и права зарубежных стран. М., 1995.
19. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. К., 1994.
20. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., 1995.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.