23 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Метод макроекономічного аналізу№ роботи: 162
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 55 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
1. Метод макроекономічного аналізу……………………………………………5
2. Економічна система – об’єкт………………………………………………....17
3. Суспільне виробництво та його чинники……………………………………26
4. Макроекономічний аналіз ринкового господарства України…………..…42
Висновки………… ………………………………………………………………51
Сп исок використаних джерел……………………………………………..……54
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
2. Бабанов М.Ч., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М, 1995.
3. Герасименко С.С., Головач А.В., Єрина А.М. та ін. Статистика. - К., 1998.
4. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
5. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
6. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995, с. 242-318.
7. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: -Навч. посіб. –К.: ВД “Професіонал”, 2004, с. 226-309.
8. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних спеціальностей закладів освіти. / За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001, с. 305-365.
9. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001
10. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. -К.- : Либідь, 1999.
11. Самюельсон Н., Нордгаус В. Макроекономіка. Пер. з англ. -К.: Основи, 1995.
12. Калина А. В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование. - К., 1997.
13. Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.- 208 с.
14. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітенко О.М. Макроекономіка. - К., 1999.
15. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. - Львів, 1993.
16. Державна програма соціально-економічного розвитку України за 2006 р.
17. Матвєєва Г.Ю. Макроекономічний аналіз. Методичні вказівки та робочий зошит для проведення практичних занять студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. – Біла Церква: БДАУ, 2004.
18. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
19. Современная экономика. Под ред. О.Ю. Мамедова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
20. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
21. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. 1999, № 9, С.33.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.