15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Визначення економічної вартості підприємства і прийняття рішення щодо його ліквідації№ роботи: 1619
розділ: Антикризове управління
тип: Контрольна робота
об'єм: 7
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Задача 1
Визначення економічної вартості підприємства і прийняття рішення щодо його ліквідації або реорганізації.
1. Ліквідаційна вартість виробничого підприємства становить 430 млн. гривень. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік дорівнює 54 млн. грн. Середньозважена вартість капіталу підприємства складає 12 % його економічної вартості.
Необхідно визначити економічну вартість підприємства і прийняти рішення щодо його ліквідації або реорганізації.
2. Ліквідаційна вартість підприємства, справа про визнання банкрутом якого розглядається в арбітражному суді, оцінена в 530 млн. грн. У випадку його реорганізації прогнозується одержати 50 млн. грн. чистих грошових потоків щорічно. Середньозважена вартість капіталу підприємства становить 10 % від його економічної вартості.
Арбітражний суд має намір винести рішення про ліквідацію підприємства. Чи буде таке рішення арбітражного суду правильним з фінансової точки зору?

Задача 3
Аналітична оцінка ймовірності банкрутства підприємства з використанням двофакторної моделі його прогнозування. На виробничому підприємстві «Резонанс-М» розроблено кілька варіантів прогностичного балансу, основні показники якого наведені в табл. 2.
Таблиця 2 - Прогностичний баланс виробничого підприємства “Резонанс-М”, тис. грн.
Статті Варіанти прогнозу
1-й 2-й 3-й
Актив
Основні засоби (кошти)
Запаси і витрати
Грошові кошти, розрахунки та інші активи 15200
26120
6840 15200
26120
6840 15200
26120
6840
Баланс 48160 48160 48160
Пасив
Джерела власних коштів
Прибуток за звітний період
Довгострокові позикові кошти
Строкова кредиторська заборгованість
23300
3480
4600
16780
23300
6490
4600
13770
23300
3940
4600
16320
Баланс 48160 48160 48160

На підставі даних прогностичного балансу визначити ймовірність банкрутства виробничого підприємства «Резонанс-М», використавши двофакторну модель його прогнозування. З цією метою розрахувати і зіставити за окремими варіантами:
1) коефіцієнт поточної ліквідності активів;
2) частку позикових коштів у загальному обсязі пасиву;
3) спеціальний коефіцієнт Z.

3. Індивідуальне завдання
1. Оцінити структуру балансу підприємства і прийняти рішення щодо платоспроможності підприємства на основі системи критеріїв оцінки неспроможності підприємства (розрахунку коефіцієнтів ліквідності, забезпечення власними коштами, втрати (відновлення) платоспроможності підприємства).
2. Проаналізувати фінансовий стан підприємства, його фінансову стійкість і зробити загальні висновки про причини його покращання або погіршення.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.