12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття та види транспортних договорів№ роботи: 1618
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Історичні аспекти розвитку транспортних договорів..................... .....5
1.1. Історія розвитку транспортного законодавства................. ............................5

1.2. Основи транспортного законодавства................. .............................. .............9
Розділ 2. Загальна характеристика транспортних договорів..................... ........13
2.1. Поняття та класифікація транспортних договорів..................... .................13
2.2. Учасники договірних відносин у сфері транспорту.................... ................16
Розділ 3. Проблеми правового регулювання транспортних договорів............19
3.1. Договір перевезення вантажів...................... .............................. ...................19
3.2. Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг........................ .............................. .............................. ..............28
Висновки.... .............................. .............................. .............................. ..................32
Список використаних джерел........................ .............................. ........................35
   
Список літератури

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
4. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 48-49, ст.536
5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51,
6. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446
7. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.105
8. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338 52, ст.349
9. Закон України — «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 29, ст. 139
10. Закон України «Про Державну спеціальну службу транспорту» від 05.02.2004 № 1449-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.269
11. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 52, ст.562
12. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
13. Статут автомобільного транспорту, затверджений постановою КМ УРСР від 27.06.1969 р. № 401.
14. Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР, затверджений постановою КМ Радянського Союзу від 15.10.1955 р. № 1801.
15. Статут залізниць України, затверджений Постановою КМУ № 457 від 6 квітня 1998 р.
16. Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілашевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
17. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
18. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
19. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
20. Цивільний кодекс України: Коментар. Видання друге із змінами за станом на 15 січня 2004 р.- Х.: ТОВ „Одісей”, 2004.-856с
21. Транспортне право. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.