27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Як оформити трудову книжку працiвницi, яка не маючи трудової книжки, пiсля середньої школи навчалася у вищому навчальному закладi?№ роботи: 1613
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 7
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Задача
1. Як оформити трудову книжку працiвницi, яка не маючи трудової книжки, пiсля середньої школи навчалася у вищому навчальному закладi? Пiсля цього вона працювала у приватного пiдприємця за письмовим трудовим договором без оформлення трудової книжки а пiсля звiльнення з 21.03.2010р за угодою сторiн, народила дитину i пiд час догляду за дитиною перебувала на облiку в центрi зайнятостi i сьогоднi прийнята фiрмою на робоче мiсце. Як трудове законодавство регламентує дii роботодавця та працiвника у таких випадках?

Задача
Завiдуюча секцiєю готового одягу унiвермагу Трефiлова за допущенi нею зловживання була притягнута до кримінальної вiдповідальності i перебувала пiд вартою протягом 3 мiсяцiв. Пiсля припинення органами прокуратури кримінальної справи Трефiловi за амнiстiєю адмiнiстрацiя видала наказ про звiльнення її з роботи на пiдставi п.7 ст.36 КЗзП України. Не погодившись з таким звiльненням Трефiлова звернулась до суду з позовом про змiну формулювання наказу про звiльнення i провизнання її звiльненою за власним бажанням з виплатою заробітної плати за час вимушеного прогулу. В судовому засiданнi зясувалося, що Трефiлова по своїй роботi систематично обраховувала покупцiв у зв’язку з цим представник унiвермагу зажадав в судi вважати її звiльненою не лише по п.7 ст.36 КЗПП України а й по п.2 ст.41 КЗПП України в зв’язку з втратою довiря. Дисциплінарні стягнення до Трефiлової не застосовувались. Як вирiшити справу? З яких пiдстав Трефiлова може бути звiльнена з роботи?

Задача
Iнженеру Глухову помилково протягом 6 мiсяцiв виплачувалась надбавка до заробітної плати в сумі 160 грн яка йому не належала i не призначалась. Коли бухгалтерiя виявла помилку вона при черговiй виплатi заробітної плати за квiтень мiсяць стягнула зразу всю суму переплати. Якi порушення в даному випадку допустила бухгалтерія?
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.