12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Державне антициклічне регулювання№ роботи: 161
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 48 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
1. Теорія економічних циклів 5
1.1. Сутність та структура економічного циклу 5
1.2. Теорія ділового циклу Кейнса 9
1.3. Монетаристське трактування ділового циклу 13
1.4. Моделі економічних циклів 14
2. Сутність антициклічної політики 21
2.1. Причини економічної кризи 21
2.2. Анти циклічна політика держави 22
3. Державне антициклічне регулювання в Україні 26
3.1. Стан розвитку економіки в Україні 26
3.2 Основні причини економічної кризи в Україні 36
3.3. Антициклічна політика України 42
Висновки 44
Література 47
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д. та ін. Макроекономіка, опорний конспект лекцій. –К., 1997.
2. Баликоев В.В. Общая экономическая теория –Новосибирск. 1997.- С. 338-346.
3. Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка. – К., 1998.
4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика – СПб, 2000.
5. Гальперин В.М. и др. Макроэкономика. – СПб, 1997.
6. Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998.
7. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. – Дубно, 1996.
8. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. – СПб, 1994.
9. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроекономіка. - К.: Основи, 1996.
10. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М., 1989.
11. Костюк В.Н. Макроэкономика. – М., 1998.
12. Макконнел К.Р., Брю С.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М., 1992.
13. Макроекономіка / За ред. А.Г. Савченка. - К.,1999.
14. Макроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. – СПб, 1997.
15. Макроэкономика / Под ред. И.П. Николаевой. - М., 1998.
16. Макроэкономическая теория // Российский экономический журнал, 1994. - №12; 1995. -№8.
17. Мэнкью Г. Макроэкономика. – М., 1994.
18. Основы экономической теории / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1996.
19. Петюх В.Н. Рыночная экономика. – К., 1995.
20. Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз. – К., 2000.
21. Савченко А.Г. Макроекономіка. –К., 1999. – Глава 12, 1995.- Глава 13.
22. Радионова І. Макроекономіка та економічна політика. – К., 1996.
23. Савченко А.Г. Макроекономіка. Навчально-методичний посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. - К., 2000.
24. Сацик В.І. Циклічність економічного розвитку України // Економіст. – 2005. – №5. – С. 80-83 (0,56 др. арк.).
25. Сацик В.І. Механізми та інструментарій антициклічної політики: досвід зарубіжних країн // Зб. наук. пр. Вип. 44 / Відп. ред. В.Є. Новицький. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – С. 249-260 (0,5 др. арк.).
26. Сацик В.І. Теоретико-методологічні погляди на циклічність у розвитку економічних систем // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). Наук. журн. Вип. 1-2 / Гол. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2004. – С. 46-52 (0,35 др. арк.).
27. Сацик В.І. Методологічні засади антициклічного регулювання // Економіка: проблеми теорії і практики. Зб. наук. пр. Вип. 206. Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1133-1138 (0,24 др. арк.).
28. "Місячний макроекономічний огляд" Березень 2009 № 4 (41)
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.