18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Схеми ухилення від оподаткування, їх сутність№ роботи: 1606
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
І. Схеми ухилення від оподаткування, їх сутність...................... ...................4
ІІ. Заходи щодо підготовки до проведення перевірки ризикових суб’єктів господарювання та виявлення схем ухилення від оподаткування................. .............................. .............................. .........................9
Ви сновок........................ .............................. .............................. ............................15
Список використаної літератури.................... .............................. .......................17
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435 - ІV
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 - ІV
3. Закон України від 4 грудня 1990 року №509 „Про державну податкову службу в Україні”
4. Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".
5. Закон України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".
6. Закон України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону України від 22.05.97 №283/97-ВР).
7. Закон України від 26грудня12.2008 року № 835 "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
8. Наказ ДПА України від 11 вересня 2008 року № 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення"
9. Наказ ДПА України від 01 жовтня 2008 року № 622 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення перевірок підтвердження отриманих від платника податків (іншої особи) відомостей стосовно відносин з контрагентами та дотримання податкового законодавства”
10. Наказ ДПА України від 08 листопада 2005 року № 493 "Про затвердження Інструкції "Про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України оригіналів та копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів" затвердженої
11. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 червня 2006 року № 321 "Про затвердження Положення про проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, майнового стану та стану правової роботи в підприємствах, організаціях та установах, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України"
12. Лист ДПА України від 02.04.2007 № 6448/7/23-5017 "Щодо руйнування механізмів мінімізації, що використовуються суб'єктами, які декларують від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитковими підприємствами)"
13. Лист ДПАУ від 03.02.2009 № 2012/7/10-1017/256 " Про направлення Методичних рекомендацій (орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами".
14. Лист ДПАУ від 11.03.2009 № 4993/7/23-4017/127 " Методичний посібник щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів з метою виявлення ризиків і резервів у їх діяльності"
15. Лист ДПАУ від 14.06.2007 № 891/7/16-1417 "Щодо схем ухилення від оподаткування"
16. Лист ДПАУ від 16.12.2008 № 26371/7/10-3017 "Про надання практичної допомоги"
17. Золотко І.А. Податкова система: Навч. Посібник.-К.КНЕУ 2004-204с.
18. Попович В. М., Шолудько Д. П. Податкове навантаження та тінізація
19. суспільно-економічних відносин: зв'язки, залежності, засоби протидії // Науковий вісник. Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. №3. С. 74-80.
20. Інтернет сторінка ДПАУ www.sta.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.