18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інформаційна політика підприємства як складова процесу управління№ роботи: 1603
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Управління змістом робіт як складова виробничного менеджменту………………………………………………… ……………………3
2. Види, зміст і призначення планування на підприємстві (організації)…………………………………………… ……………………..……6
3. Інформаційна політика підприємства як складова процесу управління…………………………………………………… …………….…….17
Список використаних джерел……………………………………………….….20
   
Список літератури

1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (оперативний) менеджмент : навчальний посібник. – К., 2005. – 532 с.
2. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Питер, 2000. - 832с.
3. Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. З англ. - К.: Україна, 1994.
4. Економіка підприємства: Підручник. За ред. Акад. С.Ф.Покропивного. 2-є вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528с.
5. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
6. Мескон М.Х., Альберт. М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992. - 702.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.