17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дайте визначення ринку праці. Якими принципами визначається його функціонування№ роботи: 1594
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Дайте визначення ринку праці. Якими принципами визначається його функціонування?............... .............................. .............................. ...........................3
2. Виходячи з вимог структурної перебудови народного господарства України, обгрунтуйте основні напрямки розвитку трудових ресурсів...................... .............................. .............................. .............................. .....8
3. Сформулюйте основні напрямки державної політики зайнятості в Україні....................... .............................. .............................. .............................. ...12
4. Розкрийте зміст економічних, адміністративних і балансового методів управління трудовими ресурсами..................... .............................. .....................17
5. Задача........................ .............................. .............................. .............................. 21
Визначте приріст прихованого безробіття на основі наведених далі даних: кількість працюючих у легкій промисловості у році, що аналізується, склала 100 тис чол. Продуктивність праці у порівнянні з попереднім роком знизизились на 13 %. Коефіцієнт елестичності приросту прихованого безробіття у цій галузі становить 0,65.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................22
   
Список літератури

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – 3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с.
2. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с.
3. Куклюк Л.С. Регулювання зайнятості працездатного населення та забезпечення потреб регіонального господарства у робочій силі / Л.С. Куклюк, І.М. Кравець // Економічні науки. – 2010. – № 5. – С. 54-57
4. Менеджмент персонала: функции и методы: Учеб. пособие/ Моск. авиац. ин-т им. С. Орджоникидзе; [Э. С. Минаев и др.]. - М.: Изд-во МАИ, 1999. - 253 с.
5. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М. Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.
6. Мистецтво управління персоналом / Ред. Н. Черепухіна (гол.) та ін., Уклад.: Людмила Савицька, Віктор Тарнавський та ін., Пер. з рос.: Людмила Метелюк та ін.. - К.: Вид-во Олексія Капусти. – 2002 . Кн. 1: Таланти і лідери. - 2002. - 299 с.
7. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1997. – 120 с.
8. Стратегічні засади економічного розвитку регіону / В.І.Перебийніс, С.С.Бакай, А.Т.Опря та ін. - Полтава: Головне управління економіки Полтавської облдержадміністрації, Полтавська державна аграрна академія, 2003. – 67 с.
9. Семикіна М. В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України / Семикіна М. В // Держава та регіони – 2010 - № 1 – с. 180 – 184.
10. http://ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.