22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проаналізувати конфлікт в запропонованій виробничій ситуації№ роботи: 1592
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Проаналізувати конфлікт в запропонованій виробничій ситуації:

Ситуація.
Два роки я працювала коректором у друкарні. Моя начальниця, у душі добра і чуйна, але дуже владна й амбіційна дама, що проробила двадцять років у цій друкарні і вважаючи себе незамінним фахівцям, відносилася до мене хоч і добре, але поблажливо і менторськи.
Так сталося, що моє місце скорочують, мене переводять у знову створену структуру інженером, і по ієрархічній градації я фактично стаю над моєю колишньою начальницею. Звичайно, вона мого підвищення не прийняла, і це позначилося на наших взаєминах.
От лише один із прикладів.
Раніш моя колишня начальниця сама планувала свою роботу і доповідала директору. Тепер же я на початку дня вказую їй, що потрібно зробити, а вона наприкінці дня доповідає мені про результати.
Для моєї партнерки труднощі полягали в моральному обмеженні її авторитету, приниженні її значимості (як їй здавалося), так ще ким - її колишньої підлеглої.
Для мене труднощі складалися в там, що моє начальство не цікавило, ким і під чиїм початком я була раніш, мені була доручена робота, на яку я сама дала згоду, і тепер з мене вимагали її виконання. А виходить, я повинна затвердити себе в новій якості і домогтися від колишньої начальниці виконання не таких вже нездійсненних умов.


1. Визначити та пояснити в конкретній ситуації природу виникнення конфлікту (тип А, Б, В).
2. Провести трансактний аналіз на предмет конфліктності між особистісних відносин у ситуації.
3. Методом картографії провести діагностування конфлікту та визначити основні складові конфлікту.
4. Визначити та пояснити поведінкову стратегію і тактичні прийоми основних учасників конфлікту за даними ситуації.
5. Оцінити глибину конфлікту для виявлення заходів оперативного впливу і методів вирішення конфлікту.
   
Список літератури

1. Андрущенко В.П. Соціологія. - Видання трете, - Київ-Харків 1998.
2. Анцупов А.Я., Малишев A.A. Введення в конфліктологію; як попередити та вирішувати міжособисті конфлікти.- К., 1996.
3. Бабосов Е.М. Конфликтология; Учеб. пособие. - Минск: Тетра-системс., 2000. - 461с.
4. Громова О, Н. Конфликтология. Курс лекций. — М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; ЭКМОС, 2001
5. Емельянов С. М Практикум по конфликтологии. — 2-е изд., пс- рераб. — СПб.: Питер, 2001
6. Ішмуратов А. Г. Конфлікт і згода. — К.: Наукова думка, 1996
9. Карпов А.В. Психология менеджмента:Учеб. пособие для студ. Вузов. –М.: Гардарики, 2003
7. Конфликтология. Серия «Учебники и учебные пособия». — Ростов на Дону: Феникс, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.