27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з управлінської практики на прикладі СТО "Механіка"№ роботи: 1591
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 26
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .............................3
1. Організаційна структура СТО „Механіка”.................... .............................. .............................4
2. Система управління та повноваження посадових осіб СТО „Механіка”.................... ..........8
3. Загальна характеристика діяльності СТО „Механіка”.................... .............................. ........12
4. Індивідуальне завдання від кафедри. Охарактеризувати вплив зовнішніх факторів на процес прийняття управлінських рішень........................ .............................. .............................1 9
5. Індивідуальне завдання від підприємства. Розробити посадову інструкцію менеджера..................... .............................. .............................. .............................. .......................21
Вис новки......................... .............................. .............................. .............................. .....................25
Додат ки............................ .............................. .............................. .............................. ....................26
   
Список літератури

Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
2. Новак В.О., Симоненко Ю.Г., Луцький М.Г., Матвєєв В.В. Інформаційні системи в менеджменті.- Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 411с.
3. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. - Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 436с.
4. Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2002. – 236 с.
5. Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент.- Навчальний посібник.-К.: НАУ, 2002. -400с.
6. Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту. - Навчальний посібник, К.: Кондор, 2006 - 462с.
7. Дяченко Т.О. Основи менеджменту. К.: Кондор.2010.-176 с.
8. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.
9. Скібіцький О. М., Жаворонкова Г.В. Сівашенко Т. В., Туз О. І. Управління конфліктами. Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2010.
10. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера. Навчальний посібник К.: Центр учбової літератури, 2010. –360 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.