11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття наукової методології та методів наукового пізнання№ роботи: 1586
розділ: Наукові дослідження
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Поняття наукової методології та методів наукового пізнання...................... ....3
2. Актуальність дослідження, його мета і завдання...................... ...........................6
3. Методологія наукових досліджень в сфері формування ефективної зайнятості.................... .............................. .............................. .............................. .....11
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Алексєєв П.В., Панін О.В. Філософія: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
2. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.
3. Губін Д.. Філософія: навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
4. Гуревич П.С. Основи філософії: Навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
5. Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеськ. І.І. Богута. - М.: Думка, 2005.
6. Ільєнко Е.В. Діалектика абстрактного і конкретного в науково-теоретичному мисленні. - М., 2007.
7. Ільїн В.В. Теорія пізнання. Введення. Загальні проблеми. - М., 2004.
8. Каратин Р.. Вступ до філософії. - М.: Изд-во Ексмо, 2003.
9. Клименюк О.В. Алгоритмічна логіка формулювання мети та гіпотези дослідження // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. — 2004.-Вип. 12.-С. 57-68.
10. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.
11. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. - С . 11.
12. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие науки. - М., 1978.
13. Мамардашвілі М.К., Процеси аналізу і синтезу. / / «Питання філософії», 1958, № 2.
14. Печонкін А.А., Обгрунтування наукової теорії. Класика і сучасність. - М., Наука, 1991.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.