18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Індукція і дедукція як логічні прийоми наукового дослідження№ роботи: 1585
розділ: Наукові дослідження
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Індукція і дедукція як логічні прийоми наукового дослідження................... .....3
2. Оформлення і подання дисертації та матеріалів захисту до ВАК України....................... .............................. .............................. .............................. ........6
3. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері......................... ..........9
Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Алексєєв П.В., Панін О.В. Філософія: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003.
2. Бюллетень ВАК України, № 6, 2007 (зміни – № 3, 2008).
3. Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям: Учеб. пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. – 135 с.
4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загрузова. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с.
5. Губін Д.. Філософія: навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
6. Гуревич П.С. Основи філософії: Навчальний посібник. - М.: Гардаріки, 2003.
7. Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
8. Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеськ. І.І. Богута. - М.: Думка, 2005.
9. Ільєнко Е.В. Діалектика абстрактного і конкретного в науково-теоретичному мисленні. - М., 2007.
10. Ільїн В.В. Теорія пізнання. Введення. Загальні проблеми. - М., 2004.
11. Каратин Р.. Вступ до філософії. - М.: Изд-во Ексмо, 2003.
12. Козик В.В., Панкова Л.А."Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995
13. Мамардашвілі М.К., Процеси аналізу і синтезу. / / «Питання філософії», 1958, № 2.
14. Печонкін А.А., Обгрунтування наукової теорії. Класика і сучасність. - М., Наука, 1991.
15. Школа І.М., В.М.Козменко"Міжнародні економічні відносини " Чернівці "Рута" 1996 ст. 101-112.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.