21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розкрийте сутність науки та наукової діяльності. Визначте структуру і класифікацію наук№ роботи: 1584
розділ: Наукові дослідження
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Розкрийте сутність науки та наукової діяльності. Визначте структуру і класифікацію наук.......................... .............................. .............................. .................3
2. Організація і послідовність проведення наукових досліджень.................... 7
3. Основні вимоги щодо оформлення дисертацій.................... .............................. 10
Список використаних джерел........................ .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.: ил. — Библиогр.: с. 208–212.
2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. — К.: АБУ, 2002. — 480 с.
3. Бюллетень ВАК України, № 6, 2007 (зміни – № 3, 2008)
4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загрузова. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с.
5. Державний стандарт України ДСТУ 3008 – 95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
6. Петрович Й.М., Дубодєлова А.В., Устінова І.Г., Новаківський І.І. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт: Навч. посібник / Под ред. Й. М. Петровича. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 160 с.
7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, Видавництво “Толока”, 2001. – Бібіліогр. - 80с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.